AlzeCure Pharmas valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 22 maj 2019, består av:

  • William Gunnarsson, utsedd av BFCM P/C BFCM Sweden Retail FT
  • Bo Rydlinger, utsedd av FV Group AB
  • Liselotte Jansson, utsedd av AlzeCure Discovery
  • Thomas Pollare (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska, innan årsstämman 2020, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 20 maj 2020 kan göra detta via e-post till birgitta.lundvik@alzecurepharma.com. Förslag ska framläggas till valberedningen före den 1 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pollare, Styrelseordförande, AlzeCure Pharma AB
Mobil: +46(0)70-810 79 29
Email: thomas.pollare@alzecurepharma.com