AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), offentliggör erbjudande om förvärv av Bolagets aktier och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. I anledning därav har AlzeCure upprättat ett prospekt som fredagen 2 november godkändes och registrerades av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.

Styrelsen anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Styrelsen bedömer att en listning skulle öka möjligheterna att finansiera bolagets expansion, öka synligheten och den kommersiella kapaciteten samt ha en positivt effekt på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Styrelsen för AlzeCure Pharma har ansökt och erhållit godkännande, under förutsättning att spridningskravet uppfylls, om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknad första dag för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 28 november 2018.

Kortnamnet på Nasdaq First North Premier Growth Market för bolagets aktie är ALZCUR