alzecurepharma-vision-and-strategy-header

Vision och strategi

Vision

Att bli ett ledande forskningsföretag som utvecklar banbrytande läkemedel för Alzheimer och andra svåra sjukdomar.

Strategi

AlzeCure Pharmas strategi är att utveckla en bred portfölj av symptomlindrande samt sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimer och andra svåra sjukdomar genom att arbeta utifrån följande fyra riktlinjer:

  • Rätt patient: Fokus på genetiskt, kliniskt och patologiskt definierad sjukdom ökar möjligheten för klinisk effekt
  • Rätt mekanism: Behandlingen riktad mot genetiskt associerade signalvägar i Alzheimer och andra indikationer
  • Rätt klinisk testning: De kliniska studierna bygger på validerade biomarkörer och på prekliniska metoder med god translation till människa
  • Rätt behandling: Småmolekylära blod-hjärn-barriär (BBB)-penetrerande läkemedel designade för säker och effektiv långtidsbehandling

AlzeCure Pharma utvärderar möjligheter för att i framtiden ingå samarbetsavtal och kommersiella licensavtal med ledande läkemedelsföretag som kan bidra med forskning, utveckling, tillverkning, kommersialisering och geografisk räckvidd för att öka värdet på bolagets läkemedelsplattformar och läkemedelskandidater.