AlzeCure får abstract om ACD856 för Alzheimers sjukdom accepterad för presentation på konferensen AAIC

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstrakt om sin ledande läkemedelskandidat ACD856 mot Alzheimers sjukdom har accepterats för presentation vid AAIC 2021, som i år hålls i Denver, USA 26-30 juli.

Abstraktet, med titeln ACD856 – a novel positive allosteric modulator of Trk-signaling in clinical development for the treatment of Alzheimer’s disease, kommer att presenteras vid den stora internationella konferensen Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2021 av Dr Johan Sandin, CSO på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, och Matthias Rother, medicinsk programchef på AlzeCure.

Presentationen innehåller resultat från studier som visar hur ACD856 binder till receptorerna för neurotrofiner, s.k. Trk-receptorer, vilket tros vara grunden till de positiva effekter substansen har på nervcellskommunikation och kognitiv förmåga i ett flertal prekliniska modeller. Vidare kommer data från olika prekliniska kognitions- samt säkerhetsstudier att presenteras, samt även data från den första kliniska studien som utfördes med ACD856.
 
”Den unika biologiska mekanism som vi påverkar med ACD856 har en stark koppling till kognitiv funktion i människa. Genom att stimulera NGF och BDNF signallering så har vi visat att vi kan förbättra minnesfunktion i ett flertal prekliniska modeller”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.
 
"De spännande resultat som vi nu presenterar ligger till grund för den nu pågående kliniska fas I studien med ACD856. Godkännandet av vårt abstract på denna stora och erkända Alzheimerkonferens är en tydlig validering av vår NeuroRestore-plattform och stärker vår övertygelse om att vår forskning ligger i forskningsfronten", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.