Ägarstruktur

I tabellen nedan redovisas AlzeCures tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear Sweden före Erbjudandet.

Aktieägare Antal aktier 
BWG Invest Sarl 2 700 000
Stiftelsen AlzeCure (genom AlzeCure Discovery AB) 1 710 000
Danica Pension Försäkrings AB 1 393 400
Peter Thelin (inklusive närstående) 1 150 000
Pontus Forsell 850 000
Gunnar Nordvall 850 000
Johan Lundkvist 850 000
Magnus Halldin 850 000
Johan Sandin 850 000
Thomas Pollare (direkt och via bolag) 730 447
Totalt (tio största aktieägarna)  11 933 847
Övriga 11 546 153
Totalt  23 480 000