Ägarstruktur

De tio största aktieägarna per 31 december 2019 Antal aktier Aktiekapital och röster
BFCM P/C BFCM Sweden Retail FT 4 347 500 11,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 575 865 6,8%
FV Group AB 2 000 000 5,3%
AlzeCure Discovery 1 710 000 4,5%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 3,7%
Danica Pension Försäkrings AB 1 110 134 2,9%
Pontus Forsell 853 643 2,3%
BNP Paribas Sec Serv Luxembourg 850 000 2,3%
Johan Sandin 850 000 2,3%
Gunnar Nordvall 850 000 2,3%
10 största ägarna 16 547 142 43,8%
Övriga 21 218 573 56,2%
Totalt 37 765 715 100%