Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 31 december 2018 Antal aktier  Aktiekapital & röster
CBLDN-BFCM Fulltx Third Part Asset, Citibank NA London 4 347 500 11,51%
FV Group AB 2 000 000 5,30%
Danica Pension Försäkrings AB 1 854 673 4,91%
AlzeCure Discovery AB 1 710 000 4,53%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 3,71%
Pontus Forsell 853 643 2,26%
Gunnar Nordvall 852 000 2,26%
Johan Lundkvist 850 000 2,25%
Magnus Halldin 850 000 2,25%
Johan Sandin 850 000 2,25%
10 största ägarna 15 567 816 41,22%
Övriga 22 197 899 58,78%
Totalt  27 765 715 100,00%