Ägarstruktur

De tio största aktieägarna per 30 juni 2019 Antal aktier Aktiekapital och röster
BFCM P/C BFCM Sweden Retail FT 4 347 500 12%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 651 303 7%
FV Group AB 2 000 000 5%
AlzeCure Discovery 1 710 000 5%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 4%
Danica Pension Försäkrings AB 1 110 134 3%
Pontus Forsell 853 643 2%
BNP Paribas Sec Serv Luxembourg 850 000 2%
Johan Sandin 850 000 2%
Johan Lundkvist 850 000 2%
10 största ägarna 16 622 580 44%
Övriga 21 143 135 56%
Totalt 37 765 715 100%