Ägarstruktur

De tio största aktieägarna per 30 september 2019 Antal aktier Aktiekapital och röster
BFCM P/C BFCM Sweden Retail FT 4 347 500 11,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 760 435 7,3%
FV Group AB 2 000 000 5,3%
AlzeCure Discovery 1 710 000 4,5%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 3,7%
Danica Pension Försäkrings AB 1 110 134 2,9%
Pontus Forsell 853 643 2,3%
BNP Paribas Sec Serv Luxembourg 850 000 2,3%
Johan Sandin 850 000 2,3%
Johan Lundkvist 850 000 2,3%
10 största ägarna 16 731 712 44,3%
Övriga 21 034 003 55,7%
Totalt 37 765 715 100%