Ägarstruktur

De 11 största aktieägarna per 31 mars 2019 Antal aktier  Aktiekapital & röster
CBLDN-BFCM Fulltx Third Part Asset, Citibank NA London 4 347 500 12%
Nordnet pensionsförsäkring AB 2 473 184 7%
FV Group AB 2 000 000 5%
AlzeCure Discovery AB 1 710 000 5%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 4%
Danica Pension Försäkrings AB 1 225 978 3%
Pontus Forsell 853 643 2%
Gunnar Nordvall 852 000 2%
Johan Lundkvist 850 000 2%
Magnus Halldin 850 000 2%
Johan Sandin 850 000 2%
11 största ägarna 17 412 305 46%
Övriga 20 353 410 54%
Totalt  37 765 715 100%