Ägarstruktur

De tio största aktieägarna per 31 mars 2020 Antal aktier Aktiekapital och röster
BFCM P/C BFCM Sweden Retail FT 4 347 500 11,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 293 802 6,1%
FV Group AB 2 000 000 5,3%
AlzeCure Discovery 1 710 000 4,5%
Sjuenda Holding AB 1 578 600 4,2%
SEB-Stiftelsen 1 400 000 3,7%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 1 106 000 2,9%
Pontus Forsell 853 643 2,3%
BNP Paribas Sec Serv Luxembourg 850 000 2,3%
Johan Sandin 850 000 2,3%
10 största ägarna 16 989 545 45,0%
Övriga 20 776 170 55,0%
Totalt 37 765 715 100%