Grundare

AlzeCure Pharma AB grundades av de fem forskarna Johan Sandin, Gunnar Nordvall, Pontus Forsell, Johan Lundkvist och Magnus Halldin som samtliga har arbetat på AstraZeneca.

Dessa personer har mer än 100 års sammanlagd erfarenhet från forskning och utveckling på flera läkemedelsföretag, såsom AstraZeneca, Merck Frosst och Orexo. Gruppen har publicerat flera studier i högt rankade vetenskapliga tidskrifter och har bland annat bidragit till att flera läkemedel testats i klinik och även till att läkemedel introducerats på marknaden. Ledningsgruppen har en lång erfarenhet från läkemedelsutveckling inom Alzheimer området och dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners.

Johan Sandin
Johan Sandin
CSO från 8 januari 2020 (VD mellan 2017 – 7 januari, 2020)

Utbildning/erfarenhet: Johan Sandin har en doktorsexamen från Karolinska Institutet med fokus på Neurofarmakologi och har en betydande akademisk och industriell erfarenhet (>20 år). Han har tidigare arbetat på AstraZeneca, där han har haft vetenskapliga, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro-biologi, in vivo-farmakologi och biokemiska biomarkörer inom CNS-området.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD på Sandin Pharma Consulting AB. Styrelseledamot i AC Intressenter AB. VD för AlzeCure Discovery AB.

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och vice VD i ArgusEye AB.

Innehav: 875 834 aktier.

Gunnar Nordvall
Gunnar Nordvall
Director Medicinal Chemistry

Gunnar Nordvall är expert inom läkemedels- och beräkningskemi med 30 års erfarenhet inom Alzheimers sjukdom och andra CNS sjukdomar. Han har innehaft ett flertal positioner inom AstraZeneca såsom gruppledare, projektledare för flera symptomatiska läkemedelsprojekt för Alzheimers sjukdom samt Principal Scientist i Läkemedelskemi med övergripande ansvar inom design av läkemedel.

Utbildning: Leg. Apotekare, Ph.D. i Läkemedelskemi från Farmaceutiska Fakulteten vid Uppsala Universitet.

Innehav: 857 000 aktier

Johan Lundkvist
Johan Lundkvist
Scientific Advisor

Johan Lundkvist har en akademisk karriär inom neurobiologi och demenssjukdomar med ett speciellt fokus på Alzheimers sjukdom och gamma-sekretasbiologi. Johan blev docent vid Karolinska Institutet 2005. Han har 14 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från bl a AstraZeneca där han varit gruppledare, projektledare, medlem av strategiteamet för neurologi och ansvarat för inlicensiering från akademiska forskare för neurologiportföljen.

Utbildning: Ph.D. Neurokemi och Neurotoxikologi från Stockholms Universitet.

Innehav: 651 473 000 aktier

Pontus Forsell
Pontus Forsell
Head of Discovery and Research från 2017

Utbildning/erfarenhet: Pontus Forsell har en doktorsexamen i medicinsk Biokemi & biofysik från Karolinska Institutet. Pontus Forsell har mer än 20 års erfarenhet från flera bioteknik- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca i projekt- och ledningspositioner. Han är expert på tidig läkemedelsutveckling inom sjukdomsområdena neurologi, analgesi och inflammation, liksom luftvägssjukdomar.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för Research, Education & Training AB (RETAB).

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 907 477 aktier.

Magnus Halldin
Magnus Halldin
Director DMPK

Efter postdoktorala studier i läkemedelsmetabolism vid School of Pharmacy UCSF, USA började Magnus Halldin på Astra 1985 där han fram till 2013 hade många olika linje-, projektledar- och vetenskapliga positioner och bidrog till att ta bland annat Ropivacaine och EMLA till marknaden. Magnus var också vetenskaplig DMPK-representant vid ett stort antal globala vetenskapliga kommittéer och grupper inom AstraZeneca, samt vid utvärdering av inlicensieringsmöjligheter och vid due-diligence inom både discovery och development.

Utbildning: Leg. Apotekare, Ph.D. från Farmaceutiska Fakulteten vid Uppsala Universitet.

Innehav: 860 000 aktier