ACD440

ACD440-projektet befinner sig i klinisk utvecklingsfas och bolagets syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Verkningsmekanismen för projektet är via VR1-receptorer som har en nyckelroll inom smärtsignalering.

ACD440-projektet är en viktig strategisk inlicensiering som genomfördes i januari 2020 och som passar väl in i bolagets befintliga pipeline samt stärker den kliniska portföljen. ACD440-projektet har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Substansen har tidigare bl.a. genomgått kliniska fas I-studier, där det förutom tolerabilitet även observerades tidiga effektsignaler.

VR1 receptorn uttrycks i sensoriska neuron och är uppreglerad i huden hos individer med vissa former av neuropatisk smärta. Det finns därför en stark vetenskaplig support för lokalbehandling med denna typ av målmekanism. Neuropatisk smärta är förknippad med försämrad livskvalitet och dagens behandling ger sällan adekvat smärtlindring.

Totalt bedöms cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen världen över, vilket i bara USA, Europa och Japan motsvarar ca 25 miljoner individer, lida av smärta med neuropatiska inslag. Cirka 50 procent av patienterna svarar inte på befintlig first-line treatment och det är mot individer i denna grupp som AlzeCure riktar sin nya tänkta behandling.