ACD440

ACD440

ACD440 är en TRPV1-antagonist som befinner sig i klinisk utvecklingsfas, och bolagets syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten är en viktig strategisk inlicensiering som genomfördes i januari 2020 och som passar väl in och stärker bolagets befintliga kliniska portfölj. Projektet har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Substansen har tidigare bland annat genomgått kliniska fas I-studier, där det förutom tolerabilitet även observerades tidiga effektsignaler.

Verkningsmekanismen för projektet är via TRPV1-receptorer som har en nyckelroll inom smärtsignalering och ACD440 har i prekliniska studier visat på effekter i både nociceptiv och neuropatisk smärta. Substansen har tidigare genomgått omfattande prekliniska säkerhetsstudier och då substansen utvecklas för lokalt bruk så kan dessutom den systemiska exponeringen hållas mycket låg, samtidigt som koncentrationen av substansen lokalt kan hållas hög för en maximal analgetisk effekt.

Värme, syra och stark mat stimulerar alla nociceptorer, vilket leder till känsla av smärta. Även om dessa stimuli ser olika ut, så svarar ett enda målprotein som uttrycks i dessa smärtavkännande nervceller på dem alla. Detta molekylära mål är TRPV1-receptorn, som uttrycks i sensoriska neuron och är uppreglerad i huden hos individer med vissa former av neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1 som gjordes av Professor David Julius vid UCSF, USA har 2021 belönats med Nobelpriset i Medicin (https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/172737-press-release-swedish/). Det finns därför en stark vetenskapligt stöd för lokalbehandling med denna typ av målmekanism, som dessutom är icke-opioid. Neuropatisk smärta är förknippad med en försämrad livskvalitet och dagens behandling ger sällan adekvat smärtlindring. Totalt bedöms cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen världen över lida av smärta med neuropatiska inslag, vilket enbart i USA, Europa och Japan motsvarar cirka 25 miljoner individer. Cirka 50 procent av patienterna svarar inte på befintlig första linjens behandling, och det är mot individer i denna grupp som AlzeCure riktar sin nya tänkta behandling.

AlzeCure startade i december 2020 planenligt en fas Ib-studie med ACD440 där både tolerabilitet och tidiga effektsignaler kommer att utvärderas. De positiva resultaten från studien presenterades i april 2021.