Nyemission 2022

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 22 mars 2022 och sammanställningen visar att 8 654 688 aktier, motsvarande cirka 57,3 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 324 629 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,1 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 59,4 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen och AlzeCure tillförs därmed cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 4 mars 2022.