Depression

Antalet patienter med neuropsykiatriska störningar växer globalt där för närvarande 615 miljoner människor, eller nästan 10 % av världens befolkning är drabbade. Mer än 50 % av dem lider av depression, vilket är en humörstörning som orsakar en ihållande känsla av sorg och intresseförlust. Tillståndet kallas även major depressive disorder (MDD) eller klinisk depression och det påverkar hur du känner, tänker och beter dig och kan leda till en mängd olika känslomässiga och fysiska problem. MDD är ett komplext och allvarligt psykologiskt tillstånd som drabbar cirka 5 % av alla vuxna och är cirka 50 % vanligare bland kvinnor än bland män (1). Faktum är att en av sex personer (16,6%) kommer att uppleva depression någon gång i livet (2). Antalet depressioner ökar och andelen bland kvinnor och unga vuxna ökar snabbast.

Depression kan uppstå när som helst i livet, men debuterar oftast först under de sena tonåren till mitten av 20-års åldern. Det tros vara orsakat av en kombination av genetiska, biokemiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Svåra livshändelser som trauma, förlust eller kronisk stress kan utlösa eller förvärra tillståndet. Mer än 30 % av patienterna med MDD lider av behandlingsresistent depression, det vill säga patienter som inte har svarat på minst två godkända antidepressiva behandlingar inom samma depressiva episod.

Depression manifesterar sig olika hos individer, men vanliga symtom inkluderar:

  • Ihållande sorg eller dåligt humör: Känner sig nere större delen av dagen, nästan varje dag.
  • Förlust av intressen eller nöje: Minskat intresse för aktiviteter som tidigare utförts.
  • Trötthet och låg energi: Konstant trötthet och bristande motivation.
  • Förändringar i aptit eller vikt: Betydande viktminskning eller ökning.
  • Sömnstörningar: Sömnlöshet eller överdrivet sömnbehov.
  • Känslor av värdelöshet eller skuld: Omotiverad självbeskyllning och negativitet.
  • Koncentrationssvårigheter: Dåligt minne och oförmåga att fokusera.
  • Fysiska symtom: Oförklarlig värk, smärta och matsmältningsproblem.

Depression har långtgående konsekvenser eftersom det avsevärt försämrar en individs livskvalitet, påverkar relationer, arbete och dagliga funktioner. Depression är en ledande orsak till funktionshinder över hela världen, vilket resulterar i förlorad produktivitet och ökade vårdkostnader (3). Depression är också en stor riskfaktor för självmord, och det är avgörande att ge stöd och gripa in i tid för dem som är i riskzonen.

Depression behandlas idag med en mängd olika metoder, inklusive olika antidepressiva läkemedel. De flesta patienter uppnår dock inte det önskade resultatet, där 72 % av dem misslyckas med att uppnå remission efter den första behandlingen. Dessutom återhämtar sig inte 30 % av patienterna efter 24 månader, utan utvecklar en kronisk form av depression.

Depression är ett komplext neuropsykiatriskt tillstånd som påverkar individer på olika sätt. Det är viktigt att känna igen dess tecken, söka hjälp och erbjuda stöd till dem som har det kämpigt. Med rätt behandling och stöd kan många individer med depression uppleva en betydande förbättring av sin mentala hälsa och övergripande välbefinnande. Att minska stigmatisering, förbättra läkemedelsbehandlingar, ge bättre tillgång till mentalvård och främja medvetenhet är avgörande steg för att ta itu med denna utbredda fråga.
Men depression är fortfarande ett område med enorma medicinska behov och förbättrad behandlingar behövs.

Referenser:
1) Iranpour S, Sabour S, Koohi F, Saadati HM. 2022. The trend and pattern of depression prevalence in the U.S.: data from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005 to 2016. J. Affect. Disord. 298:508–15
2) Goodwin RD, Dierker LC, Wu M, Galea S, Hoven CW, Weinberger AH. 2022. Trends in U.S. depression prevalence from 2015 to 2020: the widening treatment gap. Am. J. Prev. Med. 63(5):726–33.
3) Stecher C, Cloonan S, Domino ME. The Economics of Treatment for Depression. Annu Rev Public Health. 2023 Dec 15.