Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en PhD. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljard­ belopp i årlig försäljning. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete i både startupbolag och private equity-investeringar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB och Stiftelsen AlzeCure. Styrelseledamot i SSI Diagnostics Holding A/S, BioWorks Thechnologies AB, Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och Psilox AB. Styrelsesuppleant i BioWorks Sweden AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i BioWorks Sweden AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB och QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS, Centro Gamma Knife Santiago S.a.P Chile, Gamma Knife Center Ecuador S.A, PT GammaKnife Center Indonesia, Cancun Oncology Center S.A.P.I de C.V Mexico, Center de Neuro-radiocirurgia Gamma Knife San Javier S.A de C.V Mexico, Center Oncologico de Radioterapia TEC 100 S.A.P.I de C.V Mexico, Centro Gamma Knife Domnicana S.R.L. och Sweden Ghana Medical Center Ltd. VD för Global Medical Investments GMI AB.

Innehav: 881 887 aktier samt 35 000 teckningsoptioner

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Ellen Donnelly
Ellen Donnelly
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning/erfarenhet: Ellen Donnelly har en PhD från Yale University Medical School (USA). Ellen har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom klinisk utveckling, projektledning, forskning och strategi på Pfizer. Inna Pfizer innehade Ellen olika befattningar inom amerikanska bioteknik- och managementkonsultföretag.

Pågående uppdrag: VD för Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Ragnar Linder
Ragnar Linder
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan dess har haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i R. Linder Holding AB och Pharmacolog i Uppsala AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB och Pygargus AB.

Innehav: 30 429 aktier samt 25 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Pirkko Sulila Tamsen
Pirkko Sulila Tamsen
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1959

Utbildning/erfarenhet: Pirkko Sulila Tamsen har en PhD i zoofysiologi och en MSc i biologi och kemi från Uppsala universitet. Pirkko är ägare och konsult i Arandi Innovation AB, styrelseledamot i Örebro Universitet Holding AB och i startup-bolag som härrör från akademisk forskning. Pirkko har en bred kommersiell- och läkemedelsutvecklingserfarenhet från internationella läkemedelsbolag Astra (nu Astra Zeneca) och Kabi (nu Pfizer), som VD och delägare till ett kliniskt kontraktsforskningsbolag och VD i flera läkemedelsutvecklingsbolag, samt chef på innovationskontor. Pirkko var tidigare bl.a VD för Dilaforette AB (numer Modus Therapeutics) och chef för Uppsala universitet Innovation (UU Innovation).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Örebro Universitet Holding AB, Örebro Universitet Uppdrag AB, Örebro Universitet Enterprise AB, HepaPredict AB och C26 Bioscience AB. Styrelseordförande och VD för Arandi Innovation AB. Styrelsesuppleant och vVD för Arandi Development AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Curenc AB och Rapp AB. Styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB och Uppsala universitet Innovation Tools AB. VD för Dilaforette AB och NovaSAID AB.

Innehav: 21 000 aktier, 25 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 30 september, 2020.