Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en PhD. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljardbelopp i årlig försäljning. Thomas har erfarenhet av internationellt styrelsearbete i både större företag, startupbolag, publika bolag och private equity-investeringar

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB, Stiftelsen AlzeCure och A3P Biomedical AB. Styrelseledamot i  Psilox AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i BioWorks Technologies AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB och QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB, Cereno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS, Centro Gamma Knife Santiago S.a.P Chile, Gamma Knife Center Ecuador S.APT och GammaKnife Center Indonesia.

Innehav: 1 501 293 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Ellen Donnelly
Ellen Donnelly
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning/erfarenhet: Ellen Donnelly har en PhD från Yale University (USA). Ellen har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom klinisk utveckling, projektledning, forskning och strategi på Pfizer. Före Ellen var på Pfizer hade hon olika befattningar inom amerikanska bioteknik och managementkonsultföretag. Ellens erfarenhet inom svensk bioteknik inkluderar roller som VD för Modus Therapeutics (2016-2019) och hon är för närvarande CEO för Abliva AB, ett bioteknikföretag i Lund som fokuserar på mitokondriella sjukdomar.

Pågående uppdrag: CEO, Abliva AB. Styrelseledamot i Modus Therapeutics Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD för Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB. CEO, Epigenetics Division of Juvenescence; CEO, Souvien Therapeutics.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Janet Hoogstraate
Janet Hoogstraate
Styrelseledamot sedan 2023.

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Dr Janet Hoogstraate har en mångårig erfarenhet inom Life Science med ledande roller inom bland annat Astra Zeneca. Hon har en PhD i Biopharmaceutical Sciences från University of Leiden i Nederländerna samt en eMBA från Hult International Business School. Janet har ett stort intresse och kunskap inom neurovetenskap forskning och har bland annat varit styrelseordförande i Stockholm Brain Institute. Janet är idag VD för Valneva Sweden AB och hennes stora erfarenhet inom preklinisk forskning, smärtområdet och biotech kommer att vara en stor tillgång för AlzeCure.

Pågående uppdrag: CEO, Valneva Sweden AB. Styrelseledamot och VD i Hoogstraate Consulting AB. Styrelseledamot i Mireca Medicines GmbH. Styrelseledamot I Dutch Chamber of Commerce in Sweden. Medlem I Portfolio Management Board i ENABLE2.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Eva Lilienberg
Eva Lilienberg
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1956

Utbildning/erfarenhet: Eva Lilienberg har en MSc i farmaceutisk vetenskap. Eva har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet. Vidare har hon har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i olika chefsbefattningar från Merck, Sharp & Dohme, med tonvikt på New Products/Regulatory Affairs och har lett internationella team med syfte att optimera utvecklingsprogram för att få läkemedel godkända, subventionerade och kommersiellt gångbara. Eva har arbetat aktivt med bland annat FDA och EMA. Hon har också varit verksam inom internationella läkemedelsbolag såsom Astra, Draco (numera AstraZeneca) och HMR (numera Sanofi) samt som konsult i ett flertal små och medelstora läkemedelsbolag. Eva är en av Styrelseakademien certifierad styrelseledamot.

Pågående uppdrag: Konsultuppdrag och VD för Kapitel Tre AB. Styrelsemedlem i Apotekarsocietetens Regulatory Affairs sektion.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Service Area lead/Principal Consultant för läkemedelsutvecklingsprojekt i NDA Regulatory Services AB.

Innehav:  2 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Ragnar Linder
Ragnar Linder
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i  Pharmacolog i Uppsala AB och 3 D Trace AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Senior Principle, Iqvia Inc. och styrelseledamot i R. Linder Holding AB.

Innehav: 49 698 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 30 juni, 2023.