Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en PhD. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljardbelopp i årlig försäljning. Thomas har erfarenhet av internationellt styrelsearbete i både större företag, startupbolag, publika bolag och private equity-investeringar

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB och Stiftelsen AlzeCure. . Styrelseledamot i  Psilox AB och Premalux AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i A3P Biomedical AB och BioWorks Technologies AB. Styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB, Cereno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS och SSI Diagnostica A/S.

Innehav: 1 501 293 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Janet Hoogstraate
Janet Hoogstraate
Styrelseledamot sedan 2023.

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Dr Janet Hoogstraate har en mångårig erfarenhet inom Life Science med ledande roller inom bland annat Astra Zeneca. Hon har en PhD i Biopharmaceutical Sciences från University of Leiden i Nederländerna samt en eMBA från Hult International Business School. Janet har ett stort intresse och kunskap inom neurovetenskap forskning och har bland annat varit styrelseordförande i Stockholm Brain Institute. Janet är idag VD för NorthX Biologics AB  och hennes stora erfarenhet inom preklinisk forskning, smärtområdet och biotech kommer att vara en stor tillgång för AlzeCure.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Hoogstraate Consulting AB. Styrelseledamot i Mireca Medicines GmbH och i Apotek Produktion och Laboratorier AB. Medlem i Advisory Board i Dutch Chamber of Commerce in Sweden. Medlem i Portfolio Management Board i ENABLE2.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD Valneva Sweden AB.

Innehav: 25 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Eva Lilienberg
Eva Lilienberg
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1956

Utbildning/erfarenhet: Eva Lilienberg har en MSc i farmaceutisk vetenskap. Eva har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet. Vidare har hon har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i olika chefsbefattningar från Merck, Sharp & Dohme, med tonvikt på New Products/Regulatory Affairs och har lett internationella team med syfte att optimera utvecklingsprogram för att få läkemedel godkända, subventionerade och kommersiellt gångbara. Eva har arbetat aktivt med bland annat FDA och EMA. Hon har också varit verksam inom internationella läkemedelsbolag såsom AstraZeneca och HMR (numera Sanofi) samt som konsult i ett flertal små och medelstora läkemedelsbolag. Eva är en av Styrelseakademien certifierad styrelseledamot.

Pågående uppdrag: Konsultuppdrag och VD för Kapitel Tre AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Service Area lead/Principal Consultant för läkemedelsutvecklingsprojekt i NDA Regulatory Services AB.

Innehav:  2 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Ragnar Linder
Ragnar Linder
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i  Pharmacolog i Uppsala AB, Tegnér Biotech Consulting AB och 3 D Trace AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i R. Linder Holding AB.

Innehav: 49 698 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Jan Lundberg
Jan Lundberg
Styrelseledamot sedan 2024.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Professor Jan Lundberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996–2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010-2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, med 30 godkända produkter inom flera terapeutiska områden, bland annat inom Alzheimer och smärta. Innan han började på Astra var Dr. Lundberg professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, där han också doktorerat. Han har även under fyra år läst läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hans forskning har resulterat i över 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Lundberg är också hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och har erhållit både Fernström- och Jahrepriset. Under åren har han även varit aktiv i flera internationella myndighetskommittéer. Hans stora erfarenhet inom forskning och utveckling med ett stort intresse för centrala nervsjukdomar är en stor tillgång för AlzeCure.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Metabolom, Imaging analysis group, Anocca och Ferring Pharmaceuticals.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Betagenon och Ardelyx.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 31 mars, 2024.