Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en PhD. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljardbelopp i årlig försäljning. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete i både startupbolag och private equity-investeringar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB, Stiftelsen AlzeCure och A3P Biomedical AB. Styrelseledamot i SSI Diagnostics Holding A/S och Psilox AB. Styrelsesuppleant i BioWorks Thechnologies AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i BioWorks Technologies AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB och QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB, Cereno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS, Centro Gamma Knife Santiago S.a.P Chile, Gamma Knife Center Ecuador S.APT och GammaKnife Center Indonesia.

Innehav: 881 887 aktier samt 35 000 teckningsoptioner

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Ellen Donnelly
Ellen Donnelly
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning/erfarenhet: Ellen Donnelly har en PhD från Yale University (USA). Ellen har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom klinisk utveckling, projektledning, forskning och strategi på Pfizer. Före Ellen var på Pfizer hade hon olika befattningar inom amerikanska bioteknik och managementkonsultföretag. Nyligen var Ellen VD för Modus Therapeutics ett svenskt bioteknikföretag som fokuserar på sicklecell sjukdomar.

Pågående uppdrag: CEO, Abliva AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD för Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB. CEO, Epigenetics Division of Juvenescence; CEO, Souvien Therapeutics.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Ragnar Linder
Ragnar Linder
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1953

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i R. Linder Holding AB och Pharmacolog i Uppsala AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): : Senior Principle, Iqvia Inc. och styrelseledamot i R. Linder Holding AB.

Innehav: 30 429 aktier samt 25 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Pirkko Sulila Tamsen
Pirkko Sulila Tamsen
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1959

Utbildning/erfarenhet: Pirkko Sulila Tamsen har en PhD i zoofysiologi och en MSc i biologi och kemi från Uppsala universitet. Pirkko är ägare och konsult i Arandi Innovation AB. Pirkko har en bred kommersiell- och läkemedelsutvecklingserfarenhet från internationella läkemedelsbolag såsom Astra (nu Astra Zeneca) och Kabi (nu Pfizer), samt som VD och delägare till ett kliniskt kontraktsforskningsbolag och VD i flera läkemedelsutvecklingsbolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Örebro Universitet Holding AB och Örebro Universitet Enterprise AB. Styrelseordförande och VD för Arandi Innovation AB. Styrelsesuppleant och vVD för Arandi Development AB. VD för OncoZenge AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Curenc AB och Rapp AB. Styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB och Örebro universitet Uppdrag AB, Styrelseledamot i HepaPredict AB och C26 Bioscience AB.

Innehav: 21 000 aktier, 25 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 31 december, 2020.