Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en Ph.D. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljardbelopp i årlig försäljning. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete i både startupbolag och private equity-investeringar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i Bio-Works Technologies AB, AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB och Stiftelsen AlzeCure. Styrelseledamot i SSI Diagnostics Holding A/S, Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och Psilox AB. Styrelsesuppleant i Bio-Works Sweden AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i QuiaPEG Pharmaceuticals AB och QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Cerno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS, Centro Gamma Knife Santiago S.a.P Chile, Gamma Knife Center Ecuador S.A, PT GammaKnife Center Indonesia, Cancun Oncology Center S.A.P.I de C.V Mexico, Center de Neuro-radiocirurgia Gamma Knife San Javier S.A de C.V Mexico, Center Oncologico y de Radioterapia TEC 100 S.A.P.I de C.V Mexico, Centro Gamma Knife Domnicana S.R.L. och Sweden Ghana Medical Center Ltd. VD för Global Medical Investments GMI AB.

Innehav: 801 887 aktier samt 35 000 teckningsoptioner.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Ellen Donnelly
Ellen Donnelly
Styrelseledamot sedan 2018.

Ellen har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon innehaft flera seniora roller på Pfizer. Hon är för närvarande VD på Modus Therapeutics AB.

På Pfizer var Ellen ansvarig för det operationella arbetet inom klinik för bolagets projektportfölj inom området Neuroscience and Pain, en portfölj som utgjorde ca 20% av den totala projektportföljen på Pfizer och var då den största Neuroscience-portföljen inom läkemedelsindustrin.

Utbildning: Ph.D. i Farmakologi och Neurovetenskap från Yale University

Pågående uppdrag: VD för Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

An van Es-Johansson
An van Es-Johansson
Styrelseledamot sedan 2017.

An har en lång erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling och har haft flera management roller inom Clinical Development, Medical Affairs, Business Development and Commercial på Sobi, Eli Lilly, Roche, Pharmacia & Upjohn och Biotech bolag i USA, Holland, Schweiz och USA. An besitter en bred expertis inom Global Development och Clinical Operations.

Utbildning: M.D. Erasmus University, Rotterdam

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Van Es Consulting AB och BioInvent International AB. VP Medical Affairs i Swedish Orphan
Biovitrum AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 82 000 aktier samt 25 000 teckningsoptioner.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.

Ragnar Linder
Ragnar Linder
Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan dess har haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i R. Linder Holding AB samt Pharmacolog i Uppsala AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB och Pygargus AB.

Innehav: 5 429 aktier samt 25 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Pirkko Sulila Tamsen
Pirkko Sulila Tamsen
Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning/erfarenhet: Pirkko Sulila Tamsen har en Ph.D. i zoofysiologi från Uppsala universitet, MSc i biologi och kemi från Uppsala universitet, Certificate från StyrelseAkademin samt Certificate in Marketing och Diploma in Business Economics från Företagsekonomiska Institutet i Stockholm. Pirkko är ägare och konsult i Arandi Innovation AB, styrelseledamot i Örebro Universitet Holding AB samt i start-up bolag som härrör från akademisk forskning. Pirkko har mångårig erfarenhet från stora läkemedelsbolag, som VD och delägare till ett kliniskt kontraktsforskningsbolag och från utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn samt forskning, företagande och ledarskap inom kunskapsföretag. Pirkko var tidigare VD för Dilaforette AB (numer Modus Therapeutics) och chef för Uppsala universitet Innovation (UU Innovation).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD för Arandi Innovation AB. Styrelseordförande för Curenc AB. Styrelseledamot i Örebro Universitet Holding AB, Örebro Universitet Uppdrag AB, Örebro Universitet Enterprise AB, HepaPredict AB och C26 Bioscience AB. Styrelsesuppleant och vVD för Arandi Development AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Rapp AB. Styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB och Uppsala universitet Innovation Tools AB. Styrelsesuppleant och vVD i Arandi Holdings AB. VD för Dilaforette AB och NovaSAID AB. Styrelseledamot i Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics.

Innehav: 11 000 aktier samt 25 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 30 juni, 2019.