Historia

2012

  • Stiftelsen AlzeCure bildas

2013

  • Stiftelsen inleder forskning och utveckling vid Karolinska Institutet Science Park i Huddinge, Stockholm

2016

  • AlzeCure Pharma AB bildas

2017

  • Bolaget genomför sin första finansieringsrunda om 70 MSEK före emissionskostnader

2018

  • Bolaget genomför sin andra finansieringsrunda om 40 MSEK i syfte att finansiera Fas I-studier för ACD855
  • Prekliniska tester av ACD855 inför Fas I slutförs under juli
  • IMPD (ansökan om att få påbörja studier i människa) för ACD855 skickades in under oktober månad