Historia

2012

 • Stiftelsen AlzeCure bildas.
 • AstraZeneca väljer att fokusera sin interna utveckling på CNS-kandidater i sen klinisk utvecklingsfas.
 • Nuvarande ledningsgrupp erbjuds möjligheten att i den nystartade Stiftelsen AlzeCure, vidareutveckla innovativa terapier för Alzheimers och relaterade sjukdomar.

2013

 • Stiftelsen inleder forskning och utveckling på Karolinska Institutet Science Park i Solna.

2016

 • AlzeCure Pharma grundas som en följd av att de främsta läkemedelskandidaterna anses ha stor kommersiell potential. NeuroRestore är ett resultat av egen forskning medan Alzstatin härstammar från AstraZenecas forskningsportfölj, där projektet initierades under initiativ av AlzeCures forskare.

2017

 • I juni genomför bolaget sin första finansieringsrunda om 70 MSEK före emissionskostnader.

2018

 • I juli genomför bolaget sin andra finansieringsrunda om 40 MSEK i syfte att finansiera Fas I-studier för ACD855.
 • Prekliniska tester av ACD855 slutförs i juli.
 • IMPD (ansökan om att få påbörja studier i människa) för ACD855 skickas in i oktober.
 • Notering sker på Nasdaq First North Premier i november.
 • Nödvändiga myndighetstillstånd för att starta fas I-studie för ACD855 erhålls och bolaget börjar att dosera de första individerna i december.

2019

 • Bolaget initierade i mars ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta, TrkA-NAM.
 • Bolaget var representerat och framförde två presentationer vid International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Disease.
 • Bolaget valde i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855 från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion.
 • Bolaget beslutade på årsstämman 22 maj att ge ut ett teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse.
 • Bolaget erhöll i december nödvändiga myndighetstillstånd för att starta kliniska fas I-studier för läkemedelskandidaten ACD856 inom plattformen NeuroRestore. Bolaget initierade studien kort därefter.

2020

 • I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, VR1, som befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.
 • Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari 2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.