Historia

2012

 • Stiftelsen AlzeCure bildas.
 • AstraZeneca väljer att fokusera sin interna utveckling på CNS-kandidater i sen klinisk utvecklingsfas.
 • Nuvarande ledningsgrupp erbjuds möjligheten att i den nystartade Stiftelsen AlzeCure, vidareutveckla innovativa terapier för Alzheimers och relaterade sjukdomar.

2013

 • Stiftelsen inleder forskning och utveckling på Karolinska Institutet Science Park i Solna.

2016

 • AlzeCure Pharma grundas som en följd av att de främsta läkemedelskandidaterna anses ha stor kommersiell potential. NeuroRestore är ett resultat av egen forskning medan Alzstatin härstammar från AstraZenecas forskningsportfölj, där projektet initierades under initiativ av AlzeCures forskare.

2017

 • I juni genomför bolaget sin första finansieringsrunda om 70 MSEK före emissionskostnader.

2018

 • I juli genomför bolaget sin andra finansieringsrunda om 40 MSEK i syfte att finansiera Fas I-studier för ACD855.
 • Prekliniska tester av ACD855 slutförs i juli.
 • IMPD (ansökan om att få påbörja studier i människa) för ACD855 skickas in i oktober.
 • Notering sker på Nasdaq First North Premier i november.
 • Nödvändiga myndighetstillstånd för att starta fas I-studie för ACD855 erhålls och bolaget börjar att dosera de första individerna i december.

2019

 • Bolaget initierar i mars ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta, TrkA-NAM.
 • Bolaget väljer i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855 från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion.
 • Bolaget beslutar på årsstämman 22 maj att ge ut ett teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse.