Småmolekyler

Läkemedlen baseras på småmolekyler

Illustrativ jämförelse mellan biologiskt versus småmolekyl-läkemedel.
Illustrativ jämförelse mellan biologiskt versus småmolekyl-läkemedel.

AlzeCures läkemedelskandidater baseras på småmolekyler, som har flera fördelar gentemot biologiska läkemedel:

  • Småmolekyler kan designas att ge en bättre permeabilitet över blod-hjärnbarriären än biologiska läkemedel, och är därför väl passande för behandling av hjärnans sjukdomar.
  • Småmolekyler kan ges som oral behandling, såsom i tablettform, vilket är både bekvämt och kostnadseffektivt fördelaktigt för patienten jämfört med invasiva, intravenösa injektioner, som ofta skall utföras hos vårdgivare.
  • Småmolekyler är billigare att producera än biologiska läkemedel, vilket potentiellt kan ge prismässiga fördelar vid exempelvis långvarig behandling av kroniska sjukdomar.