alzecurepharma-vision-and-strategy-header

Painless

Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt:

ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit.