• AlzeCure offentliggör bokslutskommuniké för januari – december 2023

  • AlzeCures Alzheimerprojekt NeuroRestore ACD856 beviljas ytterligare patent

  • AlzeCure publicerar kliniska resultat som stöder fortsatt utveckling av NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.