• Utfall i AlzeCures företrädesemission

  • Ny vetenskaplig artikel publicerad om positiva kliniska resultat med Painless ACD440 mot neuropatisk smärta

  • AlzeCure beslutar om riktad nyemission till garantigivare

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.