• Sista patient färdigbehandlad i AlzeCures kliniska fas II-studie med icke-opioiden ACD440 i neuropatisk smärta

  • AlzeCure presenterar nya data om sin förebyggande behandling Alzstatin på Alzheimer-konferensen AD/PD 2023

  • AlzeCure presenterar nya data på Alzheimer-konferensen AD/PD om NeuroRestore ACD856:s potentiella sjukdomsmodifierande effekt

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.