• AlzeCure erhåller godkännande för start av klinisk fas Ib-studie med ACD440 inom neuropatisk smärta

  • AlzeCure presenterar positiva prekliniska effektdata för smärtprojektet TrkA-NAM

  • Se den senaste företagspresentationen med VD Martin Jönsson när han blir intervjuad av Aktiespararnas Analysguiden.

  • AlzeCure uppmärksammas i rapport om forskning om Alzheimers och neurodegenerativa sjukdomar

  • AlzeCure får late-breaking abstract accepterat om NeuroRestores positiva effekt på mitokondriell funktion

  • AlzeCure bjuder in till digital kapitalmarknadsdag 18 januari

  • AlzeCure utvecklar nytt läkemedel baserat på Nobelpriset i medicin 2021

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.