• Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

  • AlzeCure väljer läkemedelskandidat och går in i nästa utvecklingsfas med Alzstatin ACD680 mot Alzheimers

  • Sista patienten inkluderad i AlzeCures kliniska fas II-studie i perifer neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.