• AlzeCure får patent för NeuroRestore ACD856 godkänt i USA

  • AlzeCures Alzheimer-projekt NeuroRestore ACD856 visar positiv effekt på hjärnaktivitet i klinisk studie

  • AlzeCure presenterar nya data om anti-inflammatorisk effekt med smärtprojektet TrkA-NAM på IASP 2022

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.