• Positiva data från den kliniska fas I MAD-studien med AlzeCures Alzheimer-projekt NeuroRestore ACD856

  • AlzeCure får abstract om ny kliniska studiedata med NeuroRestore accepterat på Alzheimer konferensen AAIC

  • AlzeCure presenterar nya kliniska data med NeuroRestore ACD856 på Alzheimer-konferensen AAIC

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.