• AlzeCure får abstract om fas II kliniska data med ACD440 mot neuropatisk smärta accepterat på smärtkonferens

  • AlzeCure presenterar positiva kliniska fas II-data med ACD440 mot neuropatisk smärta på EFIC 2023-konferensen

  • AlzeCure får presentation accepterad om sjukdoms-modifierande effekter av ACD856 på Alzheimerkonferens

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.