• Kommuniké från årsstämma i AlzeCure Pharma den 17 maj 2022

  • AlzeCure får godkännande att starta klinisk fas II-studie med icke-opioida smärtprojektet ACD440

  • AlzeCure presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni

AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag aktivt inom forskning och utveckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vår Forskning

AlzeCure Pharma utvecklar symptomlindrande och sjukdomsmodifierande first in class-läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv dysfunktion.

Alzheimers Sjukdom

Alzheimers är en dödlig sjukdom för vilken det saknas effektiva behandlingar. Behovet av nya läkemedel är akut.