alzecurepharma-neurorestore-header

NeuroRestore

I Alzheimers sjukdom dör nervceller vilket leder till försämring av minne och inlärning. AlzeCure Pharma har identifierat läkemedelslika substanser som stimulerar neurotrofa signalvägar och nervcellers funktion samt förbättrar minnet.

NeuroRestore utgör en plattform av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom i Alzheimers sjukdom. De tre primära läkemedelskandidaterna utgörs av ACD855, ACD856 och ACD857.

NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Vi har i prekliniska studier med NeuroRestore kunnat påvisa att våra läkemedelsubstanser både förstärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan.

Filmen nedan visar översiktligt hur en läkemedelskandidat från NeuroRestore plattformen fungerar i hjärnan.