AlzeCure Pharmas valberedning inför årsstämman 2023

  • William Gunnarsson, utsedd av BWG Invest Sàrl
  • Rolf Karlsson, utsedd av FV Group AB
  • Peter Thelin, utsedd av Sjuenda Holding AB
  • Thomas Pollare (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska, innan årsstämman 2023, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman den 17 maj 2023 kan göra detta via e-post till birgitta.lundvik@alzecurepharma.com Förslag ska framläggas till valberedningen före den 23 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pollare, Styrelseordförande, AlzeCure Pharma AB
Mobil: +46(0)70-810 79 29
Email: thomas.pollare@alzecurepharma.com