Ledningsgrupp

Martin Jönsson
Martin Jönsson
VD sedan 8 januari 2020

Utbildning/erfarenhet: Martin Jönsson har en M.Sc. i företagsekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i Freiburg, Tyskland samt vid University of Ottawa, Kanada. Martin Jönsson har mer än 20 års erfarenhet från global läkemedelsindustri och har haft flera ledande befattningar med erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, alliance management samt medical affairs. Tidigare arbetsgivare inkluderar Roche och Ferring Pharmaceuticals. Martin har jobbat internationellt, bland annat flera år i USA.

Nuvarande uppdrag: Inga

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar inom flera olika områden på Ferring Pharmaceuticals, inklusive affärsområdeschef för flera terapeutiska områden.

Innehav: 409 466 aktier och 500 000 aktieoptioner.

Johan Sandin
Johan Sandin
CSO från 8 januari 2020 (VD mellan 2017 – 7 januari, 2020)

Utbildning/erfarenhet: Johan Sandin har en doktorsexamen från Karolinska Institutet med fokus på Neurofarmakologi och har en betydande akademisk och industriell erfarenhet (>20 år). Han har tidigare arbetat på AstraZeneca, där han har haft vetenskapliga, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro-biologi, in vivo-farmakologi och biokemiska biomarkörer inom CNS-området.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD på Sandin Pharma Consulting AB. Styrelseledamot i AC Intressenter AB. VD för AlzeCure Discovery AB.

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och vice VD i ArgusEye AB.

Innehav: 875 834 aktier.

Birgitta Lundvik
Birgitta Lundvik
CFO från 2017

Utbildning/erfarenhet: Birgitta Lundvik har en M.Sc. i företagsekonomi från Uppsala universitet och en eMBA i financial från Stockholms handelshögskola. Birgitta Lundvik har mer än 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling, life science och fastighetsbolag. Hon har varit involverad i flera M&A-projekt och har bred erfarenhet av venture capital bolag.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i HERAccount AB. Styrelseledamot och VD i Enable – Finance & Business Development in Sweden AB. Styrelseledamot i Brf Arken. Styrelsesuppleant i Helander & Lundvik Ekonomikonsulter AB och Balanced Competence Uppsala Redovisningsbyrå AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sekreterare och kassör i Favro North America Inc. Vice ordförande för Swedsoft. Styrelseordförande i LobSor Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot och VD för Hansoft Technologies AB. VD för Favro AB och Favro Holding AB.

Innehav: 122 500 aktier.

Pontus Forsell
Pontus Forsell
Head of Discovery and Research från 2017

Utbildning/erfarenhet: Pontus Forsell har en doktorsexamen i medicinsk Biokemi & biofysik från Karolinska Institutet. Pontus Forsell har mer än 20 års erfarenhet från flera bioteknik- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca i projekt- och ledningspositioner. Han är expert på tidig läkemedelsutveckling inom sjukdomsområdena neurologi, analgesi och inflammation, liksom luftvägssjukdomar.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för Research, Education & Training AB (RETAB).

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 907 477 aktier.

Märta Segerdahl
Märta Segerdahl
CMO från 2021

Utbildning/erfarenhet: Märta Segerdahl är legitimerad läkare, disputerad och docent utbildad vid Karolinska Institutet. Märta har specialistkompetens inom anestesi, intensivvård och smärtmedicin. Märta har en betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet inom området CNS och smärta. Efter 25 år inom klinisk medicin började hon på AstraZeneca 2006 och har sedan dess även arbetat inom global läkemedelsindustri på Grünenthal, Lundbeck och Asarina Pharma där hon har haft ledande befattningar inom translationell medicin, externa samarbeten och klinisk utveckling inom CNS-området.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD på MS Medical Consulting AB. Styrelseledamot och vice VD på Christian Storck Management AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar på Lundbeck A/S, Asarina Pharma Apse.

Innehav: 74 166 aktier.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 31 mars, 2024.