Ledningsgrupp

Martin Jönsson
Martin Jönsson
VD sedan 8 januari 2020

Utbildning/erfarenhet: Martin Jönsson har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet med studier vid universitetet i Freiburg i Tyskland samt vid University of Ottawa i Kanada. Martin har mer än 20 års global erfarenhet från läkemedelsindustrin och har haft flera seniora positioner samt arbetat med affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, alliance management samt medical affairs. Tidigare arbetsgivare är t ex Roche och Ferring Pharmaceuticals.

Pågående uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar på Ferring Pharmaceuticals, bland annat som affärsområdeschef för ett antal terapiområden.

Innehav: 102 000 aktier samt 300 000 teckningsoptioner.

Johan Sandin
Johan Sandin
CSO från 8 januari 2020 (VD mellan 2017 – 7 januari, 2020)

Utbildning/erfarenhet: Johan Sandin har en Ph.D. från Karolinska Institutet. Johan är en beteendefarmakolog inom neurologiområdet med betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet. Han har sedan 2003 erfarenhet från AstraZeneca där han haft vetenskapliga-, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro-biologi, in vivo-farmakologi och biokemiska biomarkörer inom CNS-området.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Sandin Pharma Consulting AB. Styrelseledamot och vVD i ArgusEye AB. Styrelseledamot i AC Intressenter AB och i Sinfonia Biotherapeutics AB. VD för AlzeCure Discovery AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 850 000 aktier.

Birgitta Lundvik
Birgitta Lundvik
CFO från 2017

Utbildning/erfarenhet: Birgitta Lundvik har en MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet och en eMBA in Financial från Handelshögskolan i Stockholm. Birgitta har mer än 25-års erfarenhet från mjukvaruutvecklings-, life science- och fastighetsbolag. Hon har vidare varit involverade i flertal M&A-projekt och har bred erfarenhet av venture capital bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i HERAccount AB. Styrelseledamot och VD i Enable – Finance & Business Development in Sweden AB. Styrelseledamot i LobSor International AB. Secretary & Treasurer i Favro North America Inc. Vice ordförande i Swedsoft. Styrelsesuppleant i Helander & Lundvik Ekonomikonsulter AB, Balanced Competence Uppsala Redovisningsbyrå AB och Brf Arken.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Lobsor Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot och VD i Hansoft Technologies AB. VD för Favro AB och Nonna Holding AB.

Innehav: 75 000 aktier.

Pontus Forsell
Pontus Forsell
Head of Discovery från 2017

Utbildning/erfarenhet: Pontus Forsell har en Ph.D. Medicinsk Biokemi & Biofysik från Karolinska Institutet. Pontus har mer än 20 årserfarenhet från olika bioteknologi- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca där han haft olika projekt- och chefsbefattningar. Han har expertis inom de tidigaste faserna inom läkemedelsutveckling från flera terapiområden som neurologi, analgesi, inflammation och respiratoriska sjukdomar.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Research, Education & Training AB (RETAB).

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 873 643 aktier

Märta Segerdahl
Märta Segerdahl
CMO från 2021

Utbildning/erfarenhet: Märta Segerdahl  är Leg läk, DrMed Sci och Docent  utbildad vid Karolinska Institutet.

Märta Segerdahl har specialistkompetens i Anestesi och intensivvård och i Smärtlindring, och Diploma i Pharmaceutical Development. Märta har en betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet inom CNS-området och inom smärtlindring. Hon har sedan 2006 erfarenhet från AstraZeneca, Grünenthal, Lundbeck och Asarina Pharma där hon haft globala vetenskapliga-, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för translationell forskning, externa samarbeten och klinisk utveckling inom CNS-området.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i MS Medical Consulting AB. Styrelseledamot i Christian Storck Management AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar i Lundbeck A/S, Asarina Pharma ApS.

Innehav: Inget aktieinnehav.

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 30 juni, 2021.