Smärta

Smärta, både akut och kronisk, drabbar miljontals människor världen över. Smärta kan kategoriseras på olika sätt, men en av de vanligaste uppdelningarna är nociceptiv respektive neuropatisk smärta.

Nociceptiv smärta är resultatet av aktivitet i signalvägar orsakade av faktiska vävnadsskador eller potentiellt vävnadsskadande stimuli. Exempel på nociceptiv smärta inkluderar smärta efter operation, artrit smärta och smärta i samband med idrottsskador.  Nociceptiv smärta är vanligtvis akut och utvecklas som svar på en specifik situation. Det tenderar att försvinna när den drabbade kroppsdelen läker. Kroppen innehåller specialiserade nervceller som kallas nociceptorer som upptäcker skadliga stimuli eller saker som kan skada kroppen, till exempel extrem värme eller kyla, tryck, nypning och kemikalier.

Dessa varningssignaler överförs sedan längs nervsystemet till hjärnan, vilket resulterar i nociceptiv smärta. Detta händer mycket snabbt i realtid, så att man snabbt tar bort händerna om man rör vid en varm ugn eller tar bort vikten från en skadad vrist. Andra exempel på nociceptiv smärta är post-operativ smärta och visceral smärta. Neuropatisk smärta är ofta kronisk som initieras av dysfunktion eller skador på nervsystemet. Kronisk smärta är ett funktionsnedsättande tillstånd som påverkar alla aspekter av patientens liv, vilket inkluderar individens förmåga att arbeta och engagera sig i sociala och fritidsaktiviteter. Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen.

Vissa indikationer, såsom personer med diabetes och HIV, drabbas i högre utsträckning där cirka 25 procent respektive 35 procent upplever neuropatisk smärta. Perifer neuropatisk smärta är resultatet av olika slags skador på nervfibrerna, såsom toxiska, traumatiska, metaboliska, infektionseller komprimeringsskador. Vanliga symptom är smärtsamma stickningar eller kittlingar som kan beskrivas som en huggande eller brännande smärta, liksom känslan av att få en elektrisk stöt. Patienter kan också uppleva allodyni (smärta orsakad av en stimulans som vanligtvis inte orsakar smärta) eller hyperalgesi (ökad smärta från en stimulans som normalt provocerar smärta). Tre vanliga tillstånd av neuropatisk smärta är smärtsam perifer neuropati orsakad av exempelvis diabetes, smärtsam postherpetisk neuralgi (bältros) och neuropatisk smärta inducerad av cellgiftsbehandlingar.

Prevalens

Det bedöms att ca 50 miljoner amerikanska vuxna har kronisk eller svår smärta och fler amerikaner drabbas idag av smärta än diabetes, hjärtsjukdomar och cancer kombinerat. Uppgifterna från Europa visar liknande resultat och hälso- och samhällsekonomiska kostnader uppskattas till 3–10 procent av bruttonationalprodukten i Europa. Marknaden för neuropatisk smärta kännetecknas av ett stort medicinskt behov inom alla indikationer och på alla större marknader, där endast hälften av patienterna svarar på befintlig behandling. Patientpopulationen beräknas att fortsätta växa, bland annat på grund av åldrande befolkning, ökad förekomst av typ 2-diabetes samt cancer som kräver cellgiftsbehandling. Den globala marknaden för neuropatisk smärta värderades till cirka 11 miljarder dollar 2020 och förväntas växa till 25 miljarder dollar år 2027.

Behandling

Det finns idag stora medicinskt behov för flera olika svåra smärttillstånd. Exempelvis så svarar endast ca 50 procent av patienter med neuropatisk smärta på befintlig behandling. På grund av risk för missbruk, överdosering och sekundära skador så försöker man numera undvika opiater som förstahandsbehandling vid smärttillstånd. Trots denna behandlingsproblematik så används fortfarande dessa preparat frekvent, och därför är behovet av nya behandlingar som inte är opiater mycket stort.