alzecurepharma-vision-and-strategy-header

Mission, Vision & Strategi

Mission

Vi är fast beslutna i vår strävan att ge hopp och lättnad till patienter och deras familjer genom att utveckla innovativa banbrytande läkemedel inom Alzheimers sjukdom, smärta och andra svåra sjukdomstillstånd.

Vision

Vår vision är att bli ett ledande neurovetenskapligt forsknings- och utvecklingsbolag som ger ett stort värde till patienter och samhälle.

Strategi

AlzeCure Pharmas strategi är att utveckla en bred portfölj av symptomlindrande samt sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers, smärta och andra svåra sjukdomar genom att arbeta utifrån följande fyra riktlinjer:

 • Rätt patient: Fokus på genetiskt, kliniskt och patologiskt definierade
  sjukdomar ökar möjligheten för klinisk effekt.
 • Rätt mekanism: Behandlingen är riktad mot genetiskt associerade
  signalvägar i Alzheimers och andra indikationer.
 • Rätt klinisk testning: De kliniska studierna bygger på validerade
  biomarkörer och på prekliniska metoder med god överföring till
  människa. Rätt behandling: Småmolekylära läkemedel som penetrerar
  blod-hjärnbarriären (Blood brain barrier, BBB) och är designade
  för säker och effektiv långtidsbehandling.