Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan redogör för utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan dess bildande samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att ske i samband med Erbjudandet.

 

År Händelse Förändring i antal aktier Förändring i aktiekapitalet (SEK) Totalt antal aktier Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2016 Bildande 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00 1
2017 Split (100:1) 4 950 000 5 000 000 50 000,00 0,01
2017 Nyemission 2 400 000 24 000,00 7 400 000 74 000,00 0,01
2017 Nyemission 11 480 000 114 800,00 18 880 000 188 800,00 0,01
2018 Nyemission 4 600 000 46 000,00 23 480 000 234 800,00 0,01
2018 Fondemission 352 200,00 23 480 000 587 000,00 0,025
2018 Nyemission 14 285 715 357 142,875 37 765 715 944 142,875 0,025
2022 Nyemission 12 122 580 303 064,50 49 888 295 1 247 207,375 0,025
2022 Kvittningsemission 845 070 21 126,75 50 733 365 1 268 334,125 0,025
2022 Nyemission 11 353 647 283 841,175 62 087 012 1 552 175,30 0,025