Utdelningspolicy

AlzeCure befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott av kapital i rörelsen investeras i rörelsen och/eller förvärv.

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till dess aktieägare sedan Bolagets bildande. Mot bakgrund av detta har AlzeCure inte antagit någon utdelningspolicy.