alzecurepharma-alzstatin-header

Alzstatin

Vår sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform, Alzstatin, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt Aβ i hjärnan. Aβ spelar en central patologisk roll i Alzheimer och börjar ansamlas i hjärnan många år innan man utvecklar tydliga symptom.

Vi har i prekliniska tester visat att modulering av gammasekretas leder till en upp till 50 procent minskning i produktionen av Alzheimer-relaterade Aβ42 utan att påverka annan signalering som är viktig för cellerna. Vidare styrks projektet av fynd gjorda i nyligen redovisade externa kliniska studier, som vi bedömer validerar amyloid-hypotesen som en behandlingsbar och kliniskt relevant patologisk mekanism.

Stora framsteg har även tagits mot blodbaserad diagnostik, vilket skulle medföra en kostnadseffektiv möjlighet att screena högriskpopulationer, och därmed identifiera rätt patienter i sjukdomens presymptomatiska fas till kommande kliniska studier och framtida behandlingar.

Filmen nedan visar översiktligt hur Alzstatin fungerar i hjärnan.