Vetenskapliga rådgivare

AlzeCure har ett nätverk av ledande vetenskapliga rådgivare inom neurodegenerativa sjukdomar. Deras funktion är att bistå bolaget med råd och kunskap i specifika frågor samt i att optimera bolagets studier (prekliniska och kliniska).

Professor Bengt Winblad
Professor Bengt Winblad
Karolinska Institutet

Professor vid Karolinska Institutet i Stockholm och en av världens mest citerade forskare inom neurodegenerativa sjukdomar. Professor Winblad mottog 2016 priset ”Life-Time Achievement Award” som delas ut av den amerikanska organisationen Alzheimers Association för hans ovärderliga bidrag till Alzheimerforskningen. Professor Winblad har även tilldelats svenska Hjärnfondens Jubileumspris.

Professor Henrik Zetterberg
Göteborgs Universitet och University College London, UK

Professor i neurokemi, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid University College London (UCL). Professor Zetterberg är även ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd och är en ledande global auktoritet inom fältet biomarkörer relaterade till neurodegenerativa sjukdomar.