Vetenskapliga rådgivare

AlzeCure har ett nätverk av ledande vetenskapliga rådgivare inom neurodegenerativa sjukdomar. Deras funktion är att bistå bolaget med råd och kunskap i specifika frågor samt i att optimera bolagets studier (prekliniska och kliniska).

Professor Bengt Winblad
Professor Bengt Winblad
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Professor vid Karolinska Institutet i Stockholm och en av världens mest citerade forskare inom neurodegenerativa sjukdomar. Professor Winblad mottog 2016 priset ”Life-Time Achievement
Award” som delas ut av den amerikanska organisationen Alzheimers Association för hans ovärderliga bidrag till Alzheimerforskningen. Professor Winblad har även tilldelats svenska Hjärnfondens Jubileumspris.

Professor Henrik Zetterberg
Professor Henrik Zetterberg
Göteborgs Universitet och University College London, UK

Professor i neurokemi, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid University College London (UCL). Professor Zetterberg är även ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd och är en ledande global auktoritet inom fältet biomarkörer relaterade till neurodegenerativa sjukdomar.

Professor Peter Snyder
Professor Peter Snyder
University of Rhode Island, USA

Vice president för Forskning och Ekonomisk utveckling samt Professor i Biomedicinska vetenskaper vid University of Rhode Island, Kingston, RI. Professor Snyder har en lång bakgrund och
innehaft ledande roller inom området NeuroScience, bl.a. inom klinik på Pfizer där han ledde utvecklingen av nya föreningar för behandling av schizofreni och Alzheimers sjukdom. Han är också Senior Associate Editor för Alzheimers & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Associate Professor John Harrison
Associate Professor John Harrison
Alzheimer Center, VUmc, Amsterdam, Nederländerna

Docent vid Alzheimer Center VU Medical Center i Amsterdam samt gästprofessor vid Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience vid KIng’s College London. Dr. Harrison har mer än 20 års erfarenhet av framgångsrik integration av kognitiva tester i läkemedelsutvecklingsprogram. Han har under de senaste åren arbetat med mer än 40 organisationer som bedriver läkemedelsutveckling, inklusive 8 av de nuvarande Fortune-topp 10 läkemedelsföretagen.

Dr. Rolf Karlsten
Dr. Rolf Karlsten
Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige

Läkare, specialist inom anestesiologi och smärtbehandling. Ph.D i smärtforskning 1994. Har tidigare arbetat som chef för medicinsk vetenskap med huvudsakligt fokus på smärtprojekt i större läkemedelsbolag. För närvarande chef för det tvärvetenskapliga smärtcentret vid Uppsala universitetssjukhus, som täcker alla typer av akuta och kroniska smärtstillstånd.

Professor Sven Ove Ögren
Professor Sven Ove Ögren
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Professor vid Karolinska Institutet, Sverige. Erkänd forskare med omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling – projektledare för två läkemedelsprodukter som utvecklats från koncept till marknad i CNS-området.
Mer än 400 publikationer inom området neuropsykiatri och kognitionsområdet