Ledningsgrupp

AlzeCure Pharma AB grundades av de fem forskarna Johan Sandin (VD), Gunnar Nordvall, Pontus Forsell, Johan Lundkvist och Magnus Halldin som samtliga har arbetat på AstraZeneca.

Dessa personer har mer än 100 års sammanlagd erfarenhet från forskning och utveckling på flera läkemedelsföretag, såsom AstraZeneca, Merck Frosst och Orexo. Gruppen har publicerat flera studier i högt rankade vetenskapliga tidskrifter och har bland annat bidragit till att flera läkemedel testats i klinik och även till att läkemedel introducerats på marknaden. Ledningsgruppen har en lång erfarenhet från läkemedelsutveckling inom Alzheimer området och dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners.

Johan Sandin
Johan Sandin
VD

Johan Sandin är en beteendefarmakolog inom neurologiområdet med betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet. Han har sedan 2003 erfarenhet från AstraZeneca där han haft vetenskapliga-, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro-biologi, in vivo-farmakologi och biokemiska biomarkörer inom CNS området.

Utbildning: Ph.D. från Karolinska Institutet.

Innehav: 850 000 aktier.

Birgitta Lundvik
Birgitta Lundvik
CFO

Birgitta Lundvik har mer än 25-års erfarenhet från mjukvaruutvecklings-, life science- och fastighetsbolag. Hon har vidare varit involverade i flertal M&A-projekt och har bred erfarenhet av venture capital-bolag.

Utbildning: MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet och en MBA i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 65 000 aktier.

Matthias Rother
Matthias Rother
Medical Director

Matthias är en mycket erfaren kliniker som arbetat sedan tidigt 90-tal inom området och innehaft roller såsom Medical Director för Neuroscience på Hoechst (senare Sanofi), som Executive Director R&D på IDEA AG och Director Clinical Operations på X-pert-med GmbH. Han har lång erfarenhet av kliniska studier inom CNS området och har varit med att driva över 100 kliniska studier i olika faser av läkemedelsutveckling.

Utbildning: M.D. Friedrich-Schiller University, Jena.

Innehav: –

Gunnar Nordvall
Gunnar Nordvall
Director Medicinal Chemistry

Gunnar Nordvall är expert inom läkemedels- och beräkningskemi med 30 års erfarenhet inom Alzheimers sjukdom och andra CNS sjukdomar. Han har innehaft ett flertal positioner inom AstraZeneca såsom gruppledare, projektledare för flera symptomatiska läkemedelsprojekt för Alzheimers sjukdom samt Principal Scientist i Läkemedelskemi med övergripande ansvar inom design av läkemedel.

Utbildning: Leg. Apotekare, Ph.D. i Läkemedelskemi från Farmaceutiska Fakulteten vid Uppsala Universitet.

Innehav: 852 000 aktier

Pontus Forsell
Pontus Forsell
Director Pharmacology

Pontus Forsell har 20 årserfarenhet från olika bioteknologi- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca där han haft olika projekt- och chefsbefattningar. Han har expertis inom de tidigaste faserna inom läkemedelsutveckling från flera terapiområden som neurologi, analgesi, inflammation och respiratoriska sjukdomar.

Utbildning: Ph.D. Medicinsk Biokemi & Biofysik från Karolinska Institutet.

Innehav: 853 642 aktier

Johan Lundkvist
Johan Lundkvist
Director Disease Biology

Johan Lundkvist har en akademisk karriär inom neurobiologi och demenssjukdomar med ett speciellt fokus på Alzheimers sjukdom och gamma-sekretasbiologi. Johan blev docent vid Karolinska Institutet 2005. Han har 14 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från bl a AstraZeneca där han varit gruppledare, projektledare, medlem av strategiteamet för neurologi och ansvarat för inlicensiering från akademiska forskare för neurologiportföljen.

Utbildning: Ph.D. Neurokemi och Neurotoxikologi från Stockholms Universitet.

Innehav: 850 000 aktier

Magnus Halldin
Magnus Halldin
Director DMPK

Efter postdoktorala studier i läkemedelsmetabolism vid UCSF började Magnus Halldin på Astra 1985 där han fram till 2013 hade många olika linje-, projektledar- och vetenskapliga positioner och bidrog till att ta Ropivacaine och EMLA till marknaden. Magnus var också vetenskaplig DMPK-rådgivare vid ett stort antal globala vetenskapliga kommittéer och grupper inom AstraZeneca, samt vid utvärdering av inlicensieringsmöjligheter och vid due-diligence inom både discovery och development.

Utbildning: Leg. Apotekare, Ph.D. från Farmaceutiska Fakulteten vid Uppsala Universitet.

Innehav: 850 000 aktier

Innehav i AlzeCure Pharma AB per den 31 mars, 2019.