AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformarna, NeuroRestore och Alzstatin.

NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater där den primära kandidaten, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. Bolagets andra plattform, Alzstatin, består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater.

Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.