Ny vetenskaplig artikel publicerad om positiva kliniska resultat med Painless ACD440 mot neuropatisk smärta

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att en vetenskaplig artikel har publicerats om de kliniska fas Ib-resultaten som stöder den fortsatta utvecklingen av den ledande läkemedelskandidaten Painless ACD440.

Artikeln, med titeln Topically applied novel TRPV1 receptor antagonist, ACD440 Gel, reduces evoked pain in healthy volunteers, a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study, har publicerats online i European Journal of Pain och är skriven av Märta Segerdahl, MD, PhD och CMO på AlzeCure Pharma. Medförfattare är Magnus Halldin, Matthias Rother, Traian Popescu och Klaus Schaffler. 

Artikeln fokuserar på den kliniska fas Ib-studien med ACD440. Resultaten visar att ACD440 hade signifikant smärtstillande effekter av laser-inducerad smärta jämfört med placebo både om individen själv fick skatta sin smärtupplevelse och när smärtrelaterad hjärnaktivitet mättes. Vidare observerades även signifikanta effekter på mekanisk smärtkänslighet. Resultaten visade också på att de smärtstillande effekterna satt i under minst 9 timmar och att produkten tolererades mycket väl som topikal gel på huden, vilket indikerar god lämplighet för vidare klinisk utveckling, d v s som en lokal behandling mot nociceptiska och neuropatiska smärtstillstånd.

ACD440 är en first-in-class TRPV1-antagonist i klinisk fas som utvecklas som en ny topikal lokalbehandling mot perifer neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten, som införlivades via en strategisk inlicensiering, har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund, som belönades med ett Nobelpris 2021. Substansen utvecklas som en gel för topikalt bruk, vilket håller den systemiska exponeringen mycket låg samtidigt som koncentrationen av substansen lokalt kan hållas hög för att uppnå en maximal analgetisk effekt, samt under en lång tidsperiod.

"Publikationen visar på proof-of mechanism för ACD440, d v s att substansen har en hög och signifikant smärtstillande effekt. I kombination med våra kliniska fas IIa-data i kroniska patienter med perifer neuropatisk smärta stärks nu de fortsatta utvecklingsmöjligheterna för ACD440", säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure Pharma.

“Det finns ett stort medicinskt behov av effektiva och säkra icke opioida behandlingar av neuropatisk smärta. 7-8 av 10 patienter upplever inte en tillfredsställande effekt av befintlig behandling, och området är det enskilt största inom smärta. Vårt projekt ACD440 har en mycket stor potential", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Artikeln finns nu tillgänglig online via följande länk: http://doi.org/10.1002/ejp.2299