AlzeCure Pharma offentliggör årsredovisning för 2023

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets årsredovisning för 2023 har publicerats.

”Året 2023 var fortsatt positivt och händelserikt för AlzeCure Pharma. Under året presenterade vi bland annat positiva proof-of-mechanism (POM) resultat från vår kliniska fas II-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta. Vidare valde vi en ny läkemedelskandidat i vårt Alzheimerprojekt Alzstatin. Därutöver publicerade vi också nya prekliniska data för vår kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som stödjer neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter. Detta är mycket relevant för behandling av Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi beviljades dessutom patent för ACD856 i ytterligare territorier, såsom i Europa och Japan, vilket än mer stärker våra affärsutvecklingsmöjligheter. Vidare har vi nu också valt en läkemedelskandidat i vårt TrkA-NAM-projekt, ACD137. Det är motiverande och glädjande att vi håller uppe tempot och fortsätter att leverera nya data som stärker vår position”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Årsredovisningen bifogas och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/