AlzeCure får abstract om NeuroRestore projektets potential inom depression accepterad till konferensen ECNP

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om sin plattform inom neurologi, NeuroRestore, dess koppling till BDNF/TrkB signallering och potentiella terapeutiska roll inom depression har accepterats för presentation vid ECNP 2021, som i år hålls i Lissabon, Portugal 2-5 oktober.

Abstractet, med titeln Characterization of positive allosteric modulators of TrkB for the treatment of depression, kommer att presenteras vid den stora internationella konferensen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2021 av Dr Johan Sandin, CSO på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, och Magnus Halldin, Head of DMPK & Safety på AlzeCure.

Presentationen innehåller resultat från studier som visar hur substanser från NeuroRestore projektet har potenta effekter i olika prekliniska modeller som länkar till depression. Vidare så visas att dessa substanser binder till receptorerna för neurotrofinen BDNF, s.k. TrkB-receptorer, och stimulerar signalleringen av detta system. Detta biologiska system har kopplats till depression och stödet för denna hypotes har stärkts ytterligare under senare tid och nya vetenkapliga fynd indikerar att många av de klassiska antidepressiva läkemedel som finns idag, faktiskt medierar sin effekt via BDNF/TrkB.*
 
”Dessa data visar på den imponerande bredden för NeuroRestore-plattformen och de olika indikationer som kan vara tillämpliga för denna unika biologiska mekanism”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.
 
"NeuroRestore-plattformen, med ACD856 som den ledande läkemedelskandidaten, bygger på en stark vetenskaplig grund och godkännandet av vårt abstract är en tydlig validering av vår forskning och stärker vår övertygelse om att våra studier ligger i forskningsfronten", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

*) Casarotto et al., 2021, Antidepressant drugs act by directly binding to TRKB neurotrophin receptors, Cell 184, 1299–1313, March 4, 2021, https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(21)00077-5.pdf