AlzeCure får abstract om ny kliniska studiedata med NeuroRestore accepterat på Alzheimer konferensen AAIC

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om kliniska studiedata med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, har antagits för en posterpresentation vid AAIC 2022, som i år kommer att hållas i San Diego, USA den 31 juli – 4 augusti.

Abstractet, med titeln Results From a Multiple Ascending Dose Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, kommer att presenteras vid den internationella Alzheimers konferensen AAIC av Kristin Önnestam, Project Leader. Medförfattare inkluderar Boel Nilsson, Project leader & Clinical Trial Manager, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Matthias Rother, Medical Program Director, och Dr. Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.

Presentationen kommer att innehålla ny data från den kliniska MAD-studien som har som huvudsyfte att utvärdera säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken (PK) för upprepade och stigande doser av NeuroRestore-substansen ACD856. ACD856 eller placebo har givits oralt upprepat i en veckas tid till 24 friska individer uppdelade på 3 grupper i stegvis stigande doser. ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-medierad signallering, har i prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

“Detta är ett erkännande av ACD856, som är den ledande läkemedelskandidaten inom NeuroRestore-plattformen, och dess inriktning på Alzheimers sjukdom där det finns ett stort medicinskt behov”, säger Kristin Önnestam, projektledare för ACD856.

“Dessa nya data är viktiga och vi är glada för denna möjlighet att presentera våra data på en så välkänd internationell konferens och inom ett område med ökat intresse och samhällsbehov så som Alzheimer och kognitiva störningar", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).