AlzeCure får abstract om smärtprojektet TrkA-NAM accepterad för presentation på IASP 2022

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om sitt prekliniska projekt TrkA-NAM mot osteoartrit smärta och andra svåra smärttillstånd har accepterats för presentation vid IASP 2022 World Congress on Pain i Toronto, Kanada.

Abstractet, med titeln Analgesic and Anti-inflammatory Effects of Small Molecule Negative Allosteric Modulators of TrkA, kommer att presenteras vid den globala smärtkonferensen IASP 2022 World Congress on Pain av Dr. Pontus Forsell, projektledare och Head of Discovery på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Veronica Lidell, Senior Scientist, Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, och Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure.

Presentationen inkluderar prekliniska resultat som visar hur TrkA-NAM substanser identifierades som potenta och selektiva negativa modulatorer av NGF/TrkA-signalering i cellbaserade analyser. Nya viktiga data i en preklinisk smärtmodell visar på förutom signifikant smärtstillande verkan, även en potent antiinflammatorisk effekt.

"Resultaten visar att AlzeCure har identifierat unika, potenta och selektiva TrkA-NAM molekyler som uppvisar dels smärtstillande, men även antiinflammatoriska effekter i en relevant preklinisk modell – något som vi ser som en styrka för den fortsatta utvecklingen av programmet. Identifiering av selektiva och potenta småmolekylära TrkA-NAM substanser kan dessutom potentiellt undvika några av de biverkningar som observerats för anti-NGF-antikroppar på grund av en mer selektiv verkningsmekanism, samtidigt som den analgetiska effekten bibehålls", säger Pontus Forsell, projektledare för TrkA-NAM programmet.

"Projektet bygger på en mekanism med stark validering, både prekliniskt och kliniskt. Datan som vi har för TrkA-NAM i smärta är lovande och att vi nu även ser antinflammatoriska effekter med vår substans öppnar upp nya möjligheter. Att detta även är en mekanism som inte är kopplad till de biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider är förstås viktigt för ett framtida godkännande", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures webbplats efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/).