AlzeCure får late-breaking abstract accepterat om NeuroRestores positiva effekt på mitokondriell funktion

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om forskningsplattformen NeuroRestore och dess roll i mitokondriell funktion har antagits för en muntlig presentation vid AD/PD 2022, som i år kommer att hållas i Barcelona den 15-20 mars.

Abstractet, med titeln A positive modulator of neurotrophin receptors improves cognition and mitochondrial function, kommer att presenteras vid den internationella konferensen om Alzheimers, Parkinsons och relaterade neurologiska sjukdomar (AD/PD 2022) av Dr. Cristina Parrado-Fernández. Övriga författare inkluderar Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery och Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry.

Presentationen inkluderar studieresultat som visar hur NeuroRestore-substansen AC-0027136 identifierades som en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-signalering i cellbaserade analyser. Nya viktiga prekliniska data visar också en dosberoende positiv effekt av både neurotrofiner och AC-0027136 på mitokondriell funktion. Vidare visade in vivo-data att AC-0027136 kan dämpa skopolamin-inducerade minnesstörningar och avsevärt förbättra inlärningen och långtidsminnet hos åldrade djur.

“Våra resultat visar att AC-0027136 fungerar som en minnesförbättrare och även stärker mitokondriell funktion, vilket kan vara av signifikant betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar som just kännetecknas av minskad kognitiv och mitokondriell funktion”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

“Det är mycket spännande att potentiellt kunna bredda användningsområdet för NeuroRestore till att inkludera mitokondriell funktion, utöver kognition och Alzheimers, som samtliga är områden med stora medicinska behov", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).