AlzeCure får late breaking-abstract om kliniska data med ACD856 accepterat på AD/PD 2022-konferensen

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om kliniska data med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimer’s sjukdom har antagits för en posterpresentation vid AD/PD 2022, som i år kommer att hållas i Barcelona den 15-20 mars.

Abstractet, med titeln Results From a Single Ascending Dose Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, kommer att presenteras vid den internationella konferensen om Alzheimers, Parkinsons sjukdom och relaterade neurologiska sjukdomar (AD/PD 2022) av Boel Nilsson. Medförfattare inkluderar Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Matthias Rother, Medical Program Director, och Dr. Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.

Syftet med den kliniska studien som ska presenteras vid mötet var att bedöma säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken (PK) för enskilda stigande doser av NeuroRestore-substansen ACD856. ACD856 eller placebo gavs oralt till 48 friska individer uppdelade på 6 grupper i stegvis stigande doser. Dessutom utvärderades matens effekt på PK-egenskaperna i en grupp av försökspersoner som fått en måltid. ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA och BDNF/TrkB medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

“ACD856 visade sig vara både säkert och väl tolererat hos människa vid de testade dosnivåerna och med en lämplig farmakokinetisk profil för vidare klinisk utveckling. I nästa och pågående fas utvärderas ACD856 i en studie med upprepade stigande doser”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

“Dessa positiva data är mycket viktiga för AlzeCure eftersom vi nu kan fortsätta utvecklingen av denna potentiella blockbuster inom Alzheimers sjukdom där det alltjämt finns ett stort medicinskt behov", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).