AlzeCure får nytt abstract accepterat om ACD856:s potentiella sjukdomsmodifierande effekter mot Alzheimers

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ett abstract om NeuroRestore ACD856 och dess potentiella sjukdomsmodifierande egenskaper har antagits för presentation på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som i år hålls i San Francisco den 29 November – 2 december.

Abstractet, med titeln Preclinical characterization of ACD856, a cognitive enhancer in clinical development for the treatment of cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease, demonstrates increased plasticity, neuroprotection and a possible disease modifying effect, kommer att presenteras vid den internationella Alzheimer konferensen CTAD 2022 av Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure. Övriga författare är Dr. Cristina Parrado-Fernández, Dr. Nather Madjid, Dr. Maria Backlund, Sanja Juric, Dr. Märta Dahlström, Dr. Gunnar Nordvall, Director of Medicinal Chemistry på AlzeCure, och Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure.

Presentationen innehåller prekliniska resultat som visar att ACD856, som är den ledande läkemedelskandidaten inom NeuroRestore-plattformen, uppvisar sjukdomsmodifierande egenskaper med både restorativa och skyddande egenskaper på nervceller. Substansen har även positiva långtidseffekter efter upprepad administrering, vilket tyder på en förstärkt plasticitet i relevanta nervbanor.

“Våra resultat visar att ACD856 har flera positiva effekter på nervcellsfunktion, både att skydda nervceller från skador men även att återställa deras funktion, vilket är av signifikant betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar som just kännetecknas av dysfunktion och förlust av nervceller”, säger Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure Pharma.

“Dessa nya data stärker ytterligare den potentiella sjukdomsmodifierande effekten hos NeuroRestore ACD856, utöver den minnesförbättrande effekt som vi tidigare observerat i ett flertal prekliniska modeller. Substansen som nu är i klinisk fas har hittills uppvisat mycket goda kliniska resultat och dessa data stärker det externa intresset för projektet ytterligare", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).