AlzeCure får två NeuroRestore abstract accepterade till Alzheimerkonferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att två abstract om forskningsplattformen NeuroRestore har antagits för presentation vid 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research, som i år kommer att hållas i Stockholm den 21 april.

Abstracten, med titlarna Results From a Single Ascending Dose Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, respektive A positive modulator of neurotrophin receptors improves cognition and mitochondrial function, kommer att presenteras vid 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research av huvudförfattarna Kristin Önnestam och Dr. Cristina Parrado-Fernández. Övriga författare inkluderar Dr. Johan Sandin, CSO, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery och Dr. Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.

Resultaten inkluderar bland annat data från den kliniska fas I SAD studien med ACD856 där läkemedelskandidaten administrerats oralt till friska individer i stegvis stigande doser. Substansen uppvisade mycket goda farmakokinetiska egenskaper och hade en bra säkerhets- och tolerabilitetsprofil i människa. ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA och BDNF/TrkB medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

Vidare presenteras nya viktiga prekliniska data som visar på en dosberoende positiv effekt av både neurotrofiner och NeuroRestore substansen AC-0027136 på mitokondriell funktion, vilket kan vara av signifikant betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar som just kännetecknas av försämrad mitokondriell funktion. AC-0027136 kunde även avsevärt förbättra inlärningen och långtidsminnet hos åldrade djur.

“Dessa resultat stärker ytterligare vår tilltro till målmekanismen och visar på bredden av effekter inom NeuroRestore plattformen. Vi ser framemot den fortsatta kliniska utvecklingen av ACD856 som ny behandling för Alzheimers sjukdom, en indikation med stora medicinska behov, och att fortsätta utforska andra möjligheter", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).