AlzeCure initierar nytt läkemedelsprojekt inom smärta

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) meddelar idag att det har startat ett nytt prekliniskt läkemedelsprojekt, TrkA-NAM, som utgår från bolagets forskningsplattform NeuroRestore.

Det nya projektet, som ligger i tidig preklinisk fas, är inriktat mot behandling av smärta och har stark validering, både prekliniskt och kliniskt. Det finansieras med delar av det belopp som angavs i noteringsprospektet i höstas för utveckling av nya substanser.

Målet med det nya projektet är att utveckla en småmolekulär TrkA-negativ allosterisk modulator som kan minska rörelseframkallad och spontan smärta hos patienter med smärtsam artros. Över 240 miljoner människor globalt sett beräknas lida av smärtsam och aktivitetsbegränsande osteoartrit i knä eller höft. Många patienter upplever otillräcklig smärtlindring eller biverkningar med befintlig behandling som idag oftast består av NSAIDs eller opiater och det finns idag ett stort behov av mer effektiva och tolerabla läkemedel inom området.

AlzeCure räknar med att kunna erhålla pre-kliniska effektdata i slutet av 2019 och påbörja det prekliniska utvecklingsarbetet mot en klinisk kandidat under 2020.

”Teamet på AlzeCure har många års erfarenhet av forskning inom neurologi och smärta. I det lovande läkemedelprojektet TrkA-NAM har vi dragit nytta av vår kunskap inom den bakomliggande biologin för NeuroRestore-plattformen till att utveckla nya substanser som är inriktade på att verka smärtlindrande vid en rad svåra smärttillstånd, som till exempel artros och kronisk ryggsmärta”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure. ”Detta är ett utmärkt exempel på att utnyttja synergieffekter mellan projekten och maximera värdet för våra aktieägare.”

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, CEO
Tel: 0703-738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.