AlzeCure Pharma utvecklar nytt smärtstillande läkemedel baserat på nobelprisvinnande upptäckter

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets nya kliniska läkemedelskandidat ACD440 för perifer neuropatisk smärta, är baserad på professor Julius nyskapande upptäckter avseende TRPV1, och för vilket han tilldelades Nobelpriset i medicin 2021.

Doktor David Julius, professor och ordförande vid Department of Physiology och Morris Herzstein Chair in Molecular Biology and Medicine vid UC San Francisco, har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021. Hans arbete har fokuserat på hur vi kan känna värme, kyla och kemiskt irriterande ämnen, vilket har lett till nya insikter om smärtans grundläggande natur och nya mål för smärtbehandling. Hans grundläggande forskning ledde till identifieringen och kloningen av det specifika protein som är ansvarigt för känslan av brännande smärta, TRPV1, 1997.
 
ACD440 är en TRPV1-antagonist i klinisk fas som utvecklas som en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten, som införlivades via en viktig strategisk inlicensiering i januari 2020, har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Substansen utvecklas som en gel för topikalt bruk, dvs lokal användning, vilket håller den systemiska exponeringen mycket låg samtidigt som koncentrationen av substansen lokalt kan hållas hög för en maximal analgetisk effekt.
 
”Det är fantastiskt att dessa betydelsefulla upptäckter av professor Julius får rätt uppmärksamhet. Upptäckten av TRPV1 och dess koppling till smärtuppfattning är något som vi har använt oss av i vårt kliniska ACD440-program”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure.
 
I december 2020 inledde AlzeCure en klinisk fas Ib-studie med ACD440 i syfte att utvärdera tolerabilitet och tidiga effektsignaler. Positiva resultat från studien rapporterades enligt plan i april 2021. AlzeCure förbereder för närvarande en fas II-studie med läkemedelskandidaten.
 
”Cirka 50 procent av patienterna svarar inte på nuvarande förstahandsbehandling och det finns ett behov av att ta fram nya smärtstillande läkemedel med såväl förbättrad effekt som med ett bättre förhållande avseende risk-nytta”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure. ”En potent topikal substans som verkar genom att hämma TRPV1 skulle vara en ny icke-opioid mekanism för att minska smärta, utan de associerade biverkningarna som observerats med befintliga behandlingar”.
 
TRPV1 är specialiserade jonkanaler, främst uttryckta i sensoriska nervceller. TRPV1 aktiveras av bl.a. värme, surt pH och capsaicin som finns i chilipeppar, och spelar en avgörande roll i vår upplevelse av värme och smärta. De är känsliga för skadlig påverkan, vilket kan leda till inflammatoriska tillstånd och smärta. I kroniska smärttillstånd är TRPV1 uppreglerade på nervceller, har sänkta stimuleringströsklar och orsakar en ökad smärta. Intressant nog är det också uppreglerat i huden hos individer med vissa typer av neuropatisk smärta.
 
"Neuropatisk smärta är ett område med stort medicinskt behov och förknippat med försämrad livskvalitet där nuvarande behandlingar sällan ger tillräcklig smärtlindring", säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure. "Sammantaget lider uppskattningsvis 7–8 procent av den vuxna befolkningen över hela världen av smärta med neuropatiska inslag, varav en stor del över tiden behandlas med opioida läkemedel".