AlzeCure presenterar nya data på AD/PD-mötet som visar på NeuroRestores positiva effekt på mitokondriell funktion

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen AD/PD 2022, avseende forskningsplattformen NeuroRestore och dess potentiella roll i mitokondriell funktion, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln A positive modulator of neurotrophin receptors improves cognition and mitochondrial function, hölls av Dr. Cristina Parrado-Fernández och innehåller nya prekliniska data som visar att NeuroRestore-substansen AC-0027136, i likhet med den ledande läkemedelskandidaten i projektet, ACD856, är en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-signalering i cellbaserade analyser. De nya prekliniska studier som gjorts visar på en dosberoende positiv effekt av både neurotrofiner och AC-0027136 på mitokondriell funktion, något som är nedsatt i neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers. Vidare visade in vivo-data att AC-0027136 kunde förbättra inlärningen och långtidsminnet avsevärt hos åldrade djur.

”Vi har med dessa data visat att NeuroRestore-substanser såsom AC-0027136 dels kan förbättra minnesförmågan, men även påverka mitokondriell funktion, det vill säga funktionen av cellernas ”kraftverk”. Substanserna kan därmed potentiellt spela en viktig roll i nervcellers funktion och överlevnadsförmåga vid sjukdomstillstånd som Alzheimers”, säger Dr. Cristina Parrado-Fernández.
 
”De nya data som har genererats stärker den fortsatta utvecklingen av NeuroRestore-plattformen och ACD856 för Alzheimers sjukdom och påvisar en potential för både minnesförbättrande och sjukdomsmodifierande effekter", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstraktet är författat av bland annat Dr. Cristina Parrado-Fernández, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery och Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/.