AlzeCure presenterar nya data rörande sin förebyggande behandling Alzstatin på Alzheimerkonferensen CTAD

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract med nya prekliniska Alzstatin-data har antagits för presentation på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som i år hålls i San Francisco den 29 november – 2 december.

Abstractet, med titeln AC-0027875, a novel gamma-secretase modulator for the treatment of Alzheimer’s disease, kommer att presenteras vid den internationella Alzheimer konferensen CTAD 2022 av Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure. Övriga författare är Dr. Märta Dahlström, Dr. Maria Backlund, Veronica Lidell, Azita Rasti, Sanja Juric, Dr. Magnus Halldin, Director of Discovery DMPK & Safety assessment, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure och Dr. Gunnar Nordvall, Director of Medicinal Chemistry på AlzeCure.

Presentationen innehåller nya prekliniska resultat med AlzeCures substans AC-0027875, som är en ny potent småmolekyls gamma-sekretasmodulator (GSM) och en del av AlzeCures forskningsplattform Alzstatin®. Substansen uppvisar potenta effekter på produktionen av toxisk Aβ42 och minskar nivåerna med över 50% in vivo. GSM representerar en lovande klass av Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som gör dem lämpliga som en förebyggande eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom.

“AC-0027875 når snabbt hjärnan i relevanta koncentrationer och reducerar kraftigt mängden skadligt Aβ42. Mekanismen i Alzstatin lämpar sig särskilt väl för tidig, förebyggande behandling och dessa lovande data visar på de potenta effekter som våra substanser har”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

"Målet med Alzstatin är att kunna erbjuda en förebyggande och sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers i tablettform, och med dessa nya data samt det stärkta intresset inom området så ser jag positivt på det fortsatta utvecklingsarbetet och utlicensieringsdiskussioner", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).