AlzeCure presenterar nya kliniska data med NeuroRestore ACD856 på Alzheimer-konferensen AAIC

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen AAIC 2022, avseende nya kliniska data med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Results From a Multiple Ascending Dose Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, hölls av projektledare Kristin Önnestam och innehåller nya kliniska data från fas I MAD-studien med den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-projektet, ACD856. Studien, där ACD856 eller placebo har givits oralt upprepat i en veckas tid till 24 friska individer uppdelade på 3 grupper i stegvis stigande doser, hade det primära syftet att utvärdera säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ACD856 efter upprepad dosering i människa.

Resultaten visar att ACD856 har en mycket god tolerabilitet och säkerhetsprofil utan några signifikanta säkerhetsfynd i studiedeltagarna vid de testade doserna 10, 30 och 90 mg. Substansen uppvisade även en god farmakokinetisk profil med hög biotillgänglighet samt en tydlig exponering i ryggmärgsvätska som påvisar att substansen tar sig över blod-hjärnbarriåren i högst relevanta koncentrationer.
ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

”ACD856 följer den positiva utveckling som vi har observerat i tidigare kliniska studier, med mycket god säkerhetsprofil. Vi har nu även kunnat verifiera att vi ser en dos-beroende ökning av substansen i ryggmärgsvätska, vilket är mycket viktigt då hjärnan är vårt målorgan, och dessa resultat lovar gott för kommande effektstudier”, säger Kristin Önnestam.
 
”Dessa positiva data stärker ytterligare den fortsatta kliniska utvecklingen av ACD856, som bygger på en ny verkningsmekanism med stor potential för symptomlindrande och minnesförbättrande effekter i sjukdomar med kognitiv påverkan, till exempel Alzheimers", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstraktet är författat bland annat av Kristin Önnestam, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Matthias Rother, Medical Program Director, och Dr. Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/