AlzeCure presenterar på Redeye Growth Day 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), som fokuserar på läkemedelsutveckling för Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att bolaget medverkar på Redeye Growth Day den 2 juni kl. 09:55 där VD Martin Jönsson kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget.

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020 där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig, samt på AlzeCures bolagssida i Redeye Universe https://www.redeye.se/company/alzecure-pharma
 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 10.00 CET.

Om AlzeCure® Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av tre symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: VR1/ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.