AlzeCure publicerar nya data kring Alzstatin från vetenskaplig Alzheimer-konferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation avseende forskningsplattformen Alzstatin på Alzheimer-konferensen 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Development of novel gamma-secretase modulators for the treatment of Alzheimer’s disease, hölls av Maria Backlund, Senior Scientist, och innehåller prekliniska data från studier med en ny potent småmolekylär γ-sekretasmodulator (GSM) som är en del av AlzeCures forskningsplattform Alzstatin.

Resultaten visar på att substansen, AC-0027875, effektivt passerar blod-hjärnbarriären och når målorganet, d v s hjärnan, i höga koncentrationer, vilket är essentiellt för en god farmakologisk effekt. Vidare visar data att substansens potenta effekt på γ-sekretas ledde till en sänkning av mängden skadligt Aβ42 med över 50 procent.

Småmolekylära GSM är en klass av läkemedel som uppvisar flera viktiga egenskaper som gör dem lämpade som en sjukdomsmodifierande eller förebyggande behandling av presymptomatisk Alzheimers sjukdom.

"Alzstatin är en sjukdomsmodifierande läkemedelsterapi som utvecklas för att lämpa sig särskilt väl för tidig, förebyggande behandling av Alzheimers sjukdom. Behandling med en småmolekylär substans som Alzstatin innebär fördelar genom att de kan optimeras att passera blod-hjärnbarriären på ett effektivt sätt, något som vi även visat i dessa nya prekliniska studier", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).