AlzeCure publicerar nya data kring NeuroRestore och ACD856 från Alzheimerkonferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentationer på Alzheimer-konferensen 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research, avseende forskningsplattformen NeuroRestore och dess primära läkemedelskandidat ACD856, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationerna, med titlarna Results From a Single Ascending Dose Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, respektive A positive modulator of neurotrophin receptors improves cognition and mitochondrial function, hölls av Kristin Önnestam, Clinical Project leader och Cristina Parrado-Fernández, Senior Scientist. De uppvisade resultaten innehåller bland annat nya data från den kliniska fas I Single-Ascending-Dose-studien som visar att ACD856 uppvisar en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil i människa samt lämpliga farmakokinetiska egenskaper, vilket stödjer den vidare kliniska utvecklingen av substansen. ACD856, som primärt utvecklas för behandling av Alzheimers sjukdom, testas i en pågående klinisk fas I Multiple-Ascending-Dose-studie som beräknas läsa ut under sommaren 2022.

På konferensen presenterades även nya prekliniska data som visar på en dosberoende positiv effekt av NeuroRestore-substansen AC-0027136 på mitokondriell funktion, vilket är särskilt intressant då försämrad mitokondriell funktion är vanligt förekommande i bland annat Alzheimers sjukdom. Resultaten visade också att AC-0027136, i likhet med ACD856, hade en positiv effekt på långtidsminnet hos åldrade djur.

”Resultaten som vi presenterat visar att NeuroRestore-plattformen och dess ledande läkemedelskandidat ACD856 uppvisar goda egenskaper för den vidare kliniska utvecklingen inom Alzheimers sjukdom med potential för både minnesförbättrande och sjukdomsmodifierande effekter", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/.