AlzeCure utser Märta Segerdahl till Chief Medical Officer

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, tillkännager idag utnämningen av Dr. Märta Segerdahl, legitimerad läkare och docent, till Chief Medical Officer (CMO). Hon kommer att ingå i AlzeCures ledningsgrupp och ersätter Dr. An van Es-Johansson, nuvarande Head of Development och tidigare styrelseledamot, som fortsättningsvis ska arbeta som rådgivare åt AlzeCure.

Märta Segerdahl tillträder som CMO den 1 april och kommer ha det övergripande medicinska ansvaret för AlzeCures läkemedelsskandidater under utveckling och leda den kliniska utvecklingsorganisationen. Märta Segerdahl har mer än 15 års branscherfarenhet från ledande befattningar inom CNS-området på både större läkemedelsbolag och mindre bioteknikbolag. Bland tidigare positioner märks Chief Medical Officer på Asarina Pharma ApS, Chief Medical Specialist på Lundbeck A/S, Senior Medical Director Medical Intelligence på Grünenthal GmbH och Global Medical Science Director Emerging Cognition på AstraZeneca.

”Vi är mycket glada över att få med Märta i teamet. Hennes expertis inom CNS och långa erfarenhet av att driva klinisk utveckling och bygga upp FoU-organisationer kommer stärka vår kliniska kapacitet när vi nu har flera projekt i eller på väg in i klinisk utvecklingsfas. Hennes erfarenhet från såväl stora läkemedelsbolag som mindre bioteknikbolag och omfattande nätverk inom industrin kommer också vara av stor betydelse för vårt affärsutvecklingsarbete och våra partnerskapsdiskussioner”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure.

”Jag är glad över att börja på AlzeCure i en sådan här spännande tid i företagets utveckling. Jag hoppas kunna använda min mångåriga kliniska erfarenhet inom neurologi och smärta samt mina kunskaper inom klinisk läkemedelsutveckling för att ta AlzeCures läkemedelskandidater till nästa nivå”, säger Märta Segerdahl.

”Jag vill också rikta ett stort tack till An van Es-Johansson som har haft en avgörande roll för att bygga upp vår utvecklingsorganisation och ta vår kliniska portfölj genom viktiga studier och utvecklingsfaser. Vi ser fram emot att arbeta med henne som rådgivare när vår spännande projektportfölj utvecklas vidare”, säger Martin Jönsson.