AlzeCures Alzheimer-projekt får godkänt att starta nästa kliniska fas I-studie med ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Sverige att inleda nästa kliniska fas I-studie (multiple ascending dose, MAD) med läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.

MAD fas I-studien är AlzeCures tredje kliniska studie med ACD856, bolagets ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore-plattformen. ACD856 är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, som till exempel i Alzheimers sjukdom. Det primära studiemålet att utvärdera läkemedelskandidatens tolerabilitet och säkerhet efter upprepad dosering, men också att undersöka tidiga signaler på hjärnaktivitet.
 
Substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan, vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan inklusive minnesfunktioner.
 
”Det är glädjande att vi har alla myndighetshetsgodkännanden på plats för att kunna starta nästa studie med ACD856. Detta innebär att vi kommer att kunna starta MAD-studien under hösten i enlighet med våra tidigare kommunicerade mål”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.
 
”Detta är ett styrkebesked som visar att AlzeCure fortsätter att leverera enligt plan”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB. ”Sjukdomar med kognitiva störningar, särskilt Alzheimers sjukdom, är områden som är i stort behov av nya effektivare behandlingar och jag ser mycket fram mot den fortsatta utvecklingen av den här viktiga läkemedelskandidaten”.
 
AlzeCure Pharma kommer att hålla en strategisk uppdatering om Alzheimers och NeuroRestore- plattformen den 1 september kl. 09.00 på Redeye. Se livesändningen via:
https://www.redeye.se/events/816325/strategy-update-alzecure-pharma-2