AlzeCures Alzheimerprojekt NeuroRestore ACD856 beviljas även europeiskt patent

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har beviljat ett patent som täcker företagets läkemedelskandidat ACD856, som är utvecklat mot Alzheimer och andra störningar med kognitiv funktionsnedsättning.

"Detta är ytterligare ett viktigt steg för ACD856, med tanke på att vi redan tidigare har beviljats ett amerikanskt patent för denna substans. Nu förstärker vi patentportföljen för vårt NeuroRestore-program ännu mer", säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma.

Företagets patentansökan för ACD856 i Europa har beviljats av EPO och validerats i 33 territorier över hela Europa, inklusive Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien och Sverige. ACD856, den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-plattformen, utvecklas mot Alzheimers sjukdom. Patentnumret är 3 759 088 och patentet förväntas ge skydd ända fram till 2039.

"Detta är en viktig milstolpe för både projektet och företaget och stärker ytterligare våra kommersiella möjligheter för ACD856 inom områden med mycket stora medicinska behov, så som bland annat Alzheimer och depression", säger AlzeCures VD Martin Jönsson.

ACD856 och andra substanser från NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan som BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervceller och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner.

ACD856 avslutade nyligen kliniska fas I-studier, där både god säkerhet och tolerabilitet påvisades hos människor, men även att läkemedelskandidaten passerade blod-hjärnbarriären och att substansen aktiverade delar av hjärnan som är centrala för både kognition- och depressionsbehandling. Nya prekliniska resultat visar dessutom på potentiella neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser, vilket kan vara mycket betydelsefullt för projektet.