AlzeCures nyemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

AlzeCure Pharma AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 22 mars 2022. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdagen den 20 april 2022. Avstämningsdag är fredagen den 22 april 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per tisdagen den 26 april 2022.