Första patient inkluderad i AlzeCures kliniska fas II-studie i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att den första patienten har inkluderats i en klinisk fas II-studie med den ledande icke opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.

Detta följer de nyligen erhållna godkännandena från regulatoriska myndigheter att påbörja studien. Den kliniska fas II-studien är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over-studie för att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440. Resultat från studien förväntas i mitten av 2023.

ACD440 är en TRPV1-antagonist och first-in-class lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1 som ligger till grund för projektet belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021. ACD440 som appliceras som en gel, är bolagets ledande läkemedelskandidat inom plattformen Painless och genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021.

Det medicinska behovet inom neuropatisk smärta är mycket stort, inte minst för att finna alternativ till opioider. Marknaden för neuropatisk smärta är den enskilt störst marknadssegmentet inom smärtbehandling vilken årligen omsätter över 11 miljarder USD. Upp till 80% av patienterna får inte tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar.

”Vi är mycket nöjda med att vi kunnat initiera denna viktiga studie med ACD440 enligt plan”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure Pharma. "Neuropatisk smärta är ett område med ett stort medicinskt behov, och vi tror att ACD440 skulle kunna förbättra livskvaliteten avsevärt för patienter som lider av neuropatisk smärta."

"Detta är ett stort steg för både projektet och bolaget, då vi nu blir ett fas II-bolag. Med de tidigare positiva resultaten från fas Ib-studien ser vi framemot utläsningen av denna studie, vilket kan generera ännu större intresse för utlicensiering", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.