Ny Alzstatin-data mot Alzheimer presenterade vid det 11:e Pharmaceutical Profiling-mötet

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation och poster avseende forskningsplattformen Alzstatin som presenterades vid det 11:e Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development som hölls den 27 januari 2022 i Uppsala nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Postern, med titeln Development of novel gamma-secretase modulators for the treatment of Alzheimer’s disease, presenterades av Dr. Maria Backlund och innehåller nya prekliniska data som visar på potenta effekter på amyloid produktion, vilket indikerar att Alzstatin är lovande som en sjukdomsmodifierande och förebyggande behandling av tidig Alzheimers sjukdom.

Presentationen inkluderade data för AC-0027875, en ny potent substans i Alzstatin-plattformen, och dess effekt på Aβ42-reduktion i celler och djur. Data visade att AC-0027875 effektivt reducerade Aβ42-produktionen i celler och sänkte Aβ42 nivåerna i hjärnan på ett tidsberoende sätt. Substansen uppvisade också goda farmakokinetiska egenskaper, och ytterligare studier med substansen pågår nu.

"Ansamling av toxisk amyloid beta, Aβ42, leder till bildning av amyloida plack – en process som spelar en avgörande roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Småmolekulära γ-sekretasmodulatorer, så kallade GSM, representerar en lovande klass av Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser som särskiljer sig från antikroppbehandlingar. Våra substanser i Alzstatin-plattformen är utmärkta exempel på det”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Presentationen, postern och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).