Ny data från AlzeCure visar på potentiella sjukdoms-modifierande effekter av NeuroRestore ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på den vetenskapliga konferensen ISMND 2022, avseende nya prekliniska data med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln The Trk-PAM ACD856 improves mitochondrial function and increases BDNF levels in primary cortical neurons, hölls av Pontus Forsell, Head of Research and Discovery på AlzeCure, och innehåller nya prekliniska data med den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-projektet, ACD856. Data från studien, visar att ACD856 har en potentiell neuroprotektiv effekt i en cellulär modell för nervskada. Dessa skyddande egenskaper tros medieras av en förbättrad mitokondriell funktion och en skyddande effekt på cellens struktur, vilket har påvisats i de presenterade studierna. Vidare så ökar även ACD856 frisättningen av Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, från cellerna, något som tros ytterligare förstärka dessa positiva effekter.
ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA och BDNF/TrkB medierad signallering, har i prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och är redo för kliniska fas 2 studier, där den utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

”Dessa nya data visar på potentiella sjukdomsmodifierande effekter av ACD856, förutom de positiva effekter vi sett på minne och inlärning. De nervcellskyddande egenskaper vi ser är viktiga, då försämrad funktion och förlust av nervceller korrelerar starkt med försämrad funktion hos patienter med Alzheimers”, säger Pontus Forsell.
 
”Vi är mycket glada för de nya resultaten med ACD856, som signifikant stärker de kommersiella möjligheterna för projektet. Detta öppnar också upp möjligheter för nya indikationsområden", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure.

Abstraktet är författat av Cristina Parrado, Sanja Juric, Märta Dahlström, Pontus Forsell och Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

Presentationen finns tillgänglig på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/