Ny översiktsartikel om AlzeCures NeuroRestore som en ny Alzheimerterapi publicerad i Drug Discovery Today

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Drug Discovery Today har publicerat en ny översiktsartikel om den biologiska mekanismen bakom AlzeCures NeuroRestore-plattform och dess ledande läkemedelskandidat ACD856.

Artikeln, med titeln "Neurotrophin targeted therapeutics – a gateway to cognition and more?", publicerades i Drug Discovery Today och är skriven av Dr Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, Dr. Pontus Forsell, Head of Research and Discovery och Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure.

Artikeln fokuserar på det växande intresset för och utvecklingen inom området neurotrofiner, som exempelvis Nerve Growth Factor (NGF) och Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), som nya minnesförbättrande terapier för olika sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom. Utvecklingen av AlzeCures NeuroRestore-plattform med dess ledande kliniska läkemedelskandidat ACD856 diskuteras också i artikeln som ett aktuellt exempel på detta. AlzeCure har nyligen avslutat två kliniska fas I-studier med ACD856 som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom.

"Denna publikation visar de många spännande utvecklingsmöjligheter som finns för ACD856, som är inriktade på dessa viktiga biologiska signalmekanismer. Dessa inkluderar minnesförbättrande effekter i sjukdomar med kognitiv funktionsnedsättning, såsom Alzheimers, men också potential för sjukdomsmodifierande, neuroprotektiva effekter", säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma AB.

“Det finns ett ökande internationellt vetenskapligt intresse inom detta område för att utveckla läkemedel med nya mekanismer, och neurotrofinområdet är ett mycket intressant område med potential för flera indikationer, inte bara Alzheimers utan även depression och Parkinsons är sjukdomar där denna mekanism har vetenskapligt stöd", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Artikeln finns nu tillgänglig som en Open access-artikel via följande länk: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2022.07.003.